Primăria Băile Herculane

  
  
  
ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. OMG MARGO CARAS SRL Titlu Executoriu nr.15896/18.10.2018
2. SOLIDAR INVEST SRL Titlu Executoriu nr.15898/18.10.2018
3. PADES PROD COM SRL Titlu Executoriu nr.15895/18.10.2018
4. VERTICAL SEREX SRL Titlu Executoriu nr.15892/18.10.2018
5. SILDEMAR SRL Titlu Executoriu nr.15900/18.10.2018
6. PONTON SRL Titlu Executoriu nr.15897/18.10.2018
7. UD FORESTRANS SRL Titlu Executoriu nr.15901/18.10.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ
Astăzi 31 octombrie 2018 in prezenta dlui. Sorin Maxim, Director General ADR-Vest s-a semnat contractul de finantare a proiectului "Eficientizarea energetică a clădirii primăriei orașului Băile Herculane, județul Caraș-Severin",
- proiect în cadrul Programului Operational Rregional 2014-2020 Axa 3.1B
- proiect ce prevede reabilitarea termică a cladirii și încălzirii acesteia folosind surse regenerabile.
Proiectul este in valoare de 1.585.634,52 lei.
semnare contract
 

ANUNȚ

Primăria orașului Băile Herculane, prin Serviciul Public de Asistență Socială, anunţă membrii comunităţii că, începând cu data de 15 octombrie 2018, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2018-2019.

lemn foc

Cetăţenii care solicităacordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, vor depune pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundereacte doveditoare:

1.Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:
-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
-alte documente solicitate, după caz:

2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc pentru luna anterioara depunerii cererii;
-talon de şomaj;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
-certificat de încadrare în grad de handicap;
-adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2017-2018 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
-alte documente doveditoare, după caz.

3.Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
-contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
-contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
-actul de succesiune deţinut de titular;
-contractul de închiriere deţinut de titular;
-contractul de comodat deţinut de titular;
-împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
- alte documente solicitate, după caz.

4.Furnizorul de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de ENEL.

           Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.
           Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Public de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, la sediul din Str. M. Eminescu, nr.10, et.1,camera 4.

formularul cererii poate fi descarcat aici: 

pdf download

ANUNȚ PUBLIC
pug herculane

Primăria Orașului BĂILE HERCULANE, cu sediul în localitatea Băile Herculane,

Strada Mihai Eminescu, nr. 10, Jud. Caraș-Severin, titular al planului REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM"– Baile Herculane, jud.Caraș-Severin, anunță publicului interest urmatoarele:

       Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.      

Următoarele documente pot fi consultate la Primăria Orașului Băile Herculane de luni pana joi intre orele 9-15 și vineri 9-12.

-      Planul adoptat ;

-      Declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan, modul în care raportul de mediu a fost pregătit, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezentate ;

-      Măsuri decise privind monitorizarea efectelor asuppra mediului.


ANUNȚ
parcul de copii
Primăria Băile Herculane anunță finalizarea implementării serviciului de WI-FI gratuit
în cel de-al 2-lea punct din orașul nostru, Parcul de joacă pt. copii din Cartierul Pecinișca - Zona Blocuri.
 

ANUNȚ
eee
În data de 29.09.2018 a fost depus proiectul finantat pe POR pe axa 13.1, "Reabilitare urbana in orasul Baile Herculane" cu o valoare totala de 5.4 milioane de lei (aproximativ 1,2 mil de euro).
Proiectul prevede:
1. Reabilitarea scolii generale, si anume: reabilitarea termica precum si inlocuirea vechii centrale cu una cu putere mai mare, construirea unui corp de cladire care la parter va avea sala de sport iar la etaj doua sali de clasa, deasemenea se va asfalta curtea scolii
2. Sistematizarea si asfaltarea parcarii din zona politiei-BCR, de unde vor rezulta un numar de 92 de locuri de parcare, precum si asfaltare alee care face legatura intre str. Castanilor si zona parcarii.
 
 

ANUNȚ
referendum
Mai jos găsiți delimitările secțiilor de votare din orașul Băile Herculane pentru referendumul din 06-07 Octombrie 2018
Secţiile de votare se vor deschide sâmbăta 06 octombrie la ora 7, şi se vor închide la ora 21. Acelaşi program e valabil şi pentru duminică 07 octombrie.
- arondarea străzilor pentru fiecare secție de votare în parte -
pdf download
 

ANUNȚ

Festivalul Răchiei și a bucatelor tradiționale din Banatul de Munte ediția a XVIII-a

afis FEST

5 octombrie 2018 începând cu orele 9:30 vă invităm la Festivalul Răchiei și a bucatelor tradiționale din Banatul de Munte ediția a XVIII-a.

Manifestarea se va desfășura în Parcul Central din Băile Herculane.

Între orele 10:30 – 11:30 si 13:00 – 13:45 Spectacol susținut de Ansamblu Folcloric Semenicul.

Organizatori : Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin 

Primăria și Consiliul Local Băile Herculane


ANUNȚ
parc wi fi
Primăria Băile Herculane anunță finalizarea implementării serviciului de WI-FI gratuit în Parcul Central din localitate.
 

ANUNȚ
A început testarea sistemului Ro-Alert
alerta
în perioada 17 - 28.09.2018 la nivelul României se desfășoară testarea Sistemului de avertizarea a populației în situații de urgență RO-ALERT
Județul Caraș-Severin este cuprins în planul de testare începând cu data de 21.09.2018
 Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă. Acesta este folosit în situaţii majore, în care viaţa şi sănătatea cetăţenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundaţii ameninţătoare, atac terorist sau alte situaţii care ameninţă grav comunităţile.
Pentru a putea beneficia de sistemul RO-ALERT pe dispozitivul mobil sunt necesare câteva setări care pot fi găsite, în funcţie de telefonul mobil, accesând secţiunea „Configurare” din platforma www.ro-alert.ro Mesajele de alertă se vor primi în mod automat. 

ANUNȚ
INVITAȚIE LA FILM
 

Festival de Film Documentar EDEN DOCS - Editia I

Băile Herculane - Parcul Central

20-23 Septembrie 2018

festival film 1

DESCARCĂ PROGRAM

pdf download


ANUNȚ
sondaj 465x390
Primăria Băile Herculane invită locuitorii orașului să își spună părerea cu privire la proiectului care se va depune de către Orașul Băile Herculane în cadrul Programului Operațional Regional - POR 13 SUERD.
Avem rugămintea de a completa chestionarul adresat locuitorilor orașului ce se găsește la adresa de mai jos. Vă mulțumim!
 
blank button png 26
 


ANUNȚ

retea electrica

Întrucât Hidroelectrica solicită retragerea din exploatare a Statiei 20 kv pentru lucrări programate , vă informam că în 20.09.2018 și 21.09.2018 între orele 08:00 - 16:00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice pe stada Valea Cernei .


ANUNȚ

Vă informăm că în 01.08.2018 între orele 10:00-18:00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice la sediul primăriei  din localitatea Băile Herculane pentru lucrări, iar activitatea cu publicul va fi afectată.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

primaria


ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

   UAT orasul Baile Herculane , titular al proiectului „ REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR, ZONA 1 SI ZONA 2, JUDETUL CARAS SEVERIN” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata: fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „ REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR, ZONA 1 SI ZONA 2, JUDETUL CARAS SEVERIN”, propus a fi amplasat in Baile Herculane, Str. Trandafirilor.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00 – 15.00 si vineri intre orele 08.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de inacadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.08.2018.


ANUNȚ
Audiența Prefectului de Caraș-Severin la Băile Herculane
Matei Lupu prefect CS
Prefectul județului Caraș-Severin va acorda audiențe în teritoriu în data de 26 iulie ora 11 la Băile Herculane
 
Întâlnirea Domnului Prefect Matei Lupu cu cetățenii interesați, care sunt așteptați să vină și din localitățile din întreaga zonă pentru a-și expune problemele stringente, de competența legală a instituției prefectului, va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Orașului Băile Herculane, în ziua de 26 iulie 2018,                                            cu începere de la ora 11.
 
Înscrierea solicitanților se face zilnic până la data audienței, între orele 8:30 și 15:30 personal la secretariatul Primăriei Orașului Băile Herculane.
De asemene cetățenii interesați să participe la aceste audiențe se pot înscrie telefonic la Instituția Prefectului Județului Caraș-Severin, la numărul de telefon 0255-210459, după următorul program: luni, marți și joi între orele 08:30 și 16 miercuri între orele 08:30 - 18 iar vineri între 08:30 - 13:30 

ANUNT MEDIU

ANUNȚ
Primăria Băile Herculane împreună cu E-Distribuție Banat S.A. aduce la cunoștința locuitorilor din Băile Herculane următoarele:
anunt enel
Pentru creșterea siguranței în exploatare a rețelelor electrice, asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, reducerea timpilor de întrerupere și implicit diminuarea disconfortului creat consumatorilor, cetățenii care au pe terenul aflat în proprietate copaci sau arbori care prin căderea lor pot pune în pericol liniile de transport ale energiei electrice sunt rugați să procedeze de îndată la toaletarea lor sau acolo unde situația se impune chiar la tăierea lor în cazul celor uscați, care prezintă riscul ruperii și căderii peste conductoarele liniilor electrice în caz de furtună.
Primăria Băile Herculane și E-Distribuție Banat S.A. vă stau la dispoziție prin acordarea de asistență tehnică unde va fi necesar și asigurarea zonei de lucru din punct de vedere electric.

ANUNȚ PUBLIC
PRIVIND IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI UE  NR. 679/27.04.2016 (“GDRP”)
-Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal-
 GDPR
Acest anunt  isi propune sa informeze persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor personale precum si cu privire la drepturile acestora, in conformitate cu  GDRP. 

pdf download

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​​


ANUNȚ

card logo cec bank

Toate taxele şi impozitele datorate de persoane fizice către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se vor putea plăti, de luni, 11 iunie 2018, prin unităţile CEC Bank. Până la sfârşitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent dacă acestea au sau nu au cont la CEC, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de vineri. Potrivit şefului Executivului, şi taxele de paşaport se pot plăti la CEC Bank, în aceleaşi condiţii, prin intermediul celor peste o mie de unităţi ale instituţiei bancare.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I. Denumirea actului administrativ fiscal nr. si data actului
1. PUBLIC GAMES SRL Somatia nr.51194711/16.05.2018
2. SC LINELLA PROD SRL Somatia nr.51194705/16.05.2018
3. I-MARIUS PETROL-CLEAN SRL Somatia nr.51194637/16.05.2018
4. PONTON SRL Somatia nr.51194647/16.05.2018
5. SEVEN SRL Somatia nr.51194623/16.05.2018
6. VLADUTU SRL Somatia nr.51194643/16.05.2018
7. PFA CALTUN GHEORGHE Somatia nr.51194671/16.05.2018
8. BRIANA KARINA PASCU SRL Somatia nr.51194661/16.05.2018
9. DANTUD COM SRL Somatia nr.51194655/16.05.2018
10. TRANS YLY VIO COMPANY SRL Somatia nr.51194653/16.05.2018
11. UD FORESTRANS SRL Somatia nr.51194665/16.05.2018
12. SILDEMAR SRL Somatia nr.51194689/16.05.2018
13. HEINRICH LUDWIG AGENT DE ASIGURARE SRL Somatia nr.51194677/16.05.2018
14. ALIDEEA ANGELS SRL Somatia nr.51194679/16.05.2018
15. ASOCIATIA ROBIN HOOD Somatia nr.51194681/16.05.2018
16. ASOCIATIA PRO PET Somatia nr.51194675/16.05.2018
17. URDES ION Somatia nr.51194273/02.05.2018
18. ANCULIA LORENA MONICA Somatia nr.51194249/02.05.2018
19. ANUTONI AUREL Somatia nr.51194239/02.05.2018
20. BRINARU STEFAN VALENTIN Somatia nr.51194205/02.05.2018
21. BUNDUC STEFAN ALEXANDRU Somatia nr.51194253/02.05.2018
22. LAITIN LAZAR LUCIAN Somatia nr.51194257/02.05.2018
23. POPA ANDREI Somatia nr.51194305/02.05.2018
24. SANDRU UNTARU SILVIU-VICHENTE Somatia nr.51194303/02.05.2018
25. STEFAN LEONARD Somatia nr.51194199/02.05.2018
26. STICKA ALEXANDRU MARIAN Somatia nr.51194215/02.05.2018
27. SUSANA ION Somatia nr.51194197/02.05.2018
28. TALPES ION Somatia nr.51194201/02.05.2018
29. CARTAS MIHAI Somatia nr.51194209/02.05.2018
30. CONSTANTIN DRAGHI ION Somatia nr.51194207/02.05.2018
31. CONSTANTIN DRAGHI ION Somatia nr.51194211/02.05.2018
32. DOMILESCU GHEORGHE Somatia nr.51194277/02.05.2018
33. DOMILESCU VETUTA Somatia nr.51194275/02.05.2018
34. GOLOPENTA PETRU MIHAI Somatia nr.51194223/02.05.2018
35. IOVANOVICI ION MIHAI Somatia nr.51194231/02.05.2018
36. MARTINESCU FLORIN ENACHE Somatia nr.51194271/02.05.2018
37. RADOI FLORENTIN ALIN Somatia nr.51194287/02.05.2018
38. SAIN CORNELIA Somatia nr.51194213/02.05.2018
39. STEFAN DAN FLORIN Somatia nr.51194293/02.05.2018
40. VELCAN REMUS Somatia nr.51194235/02.05.2018
41. TRAILESCU IOSIF FLORIN Somatia nr.51194265/02.05.2018
42. GHERGULESCU MIRELA NICOLETA Somatia nr.51194267/02.05.2018
43. TROACA SILVIU LAURENTIU Somatia nr.51194233/02.05.2018
44. MARGARITA DANIEL ALIN Somatia nr.51194529/09.05.2018
45. CRISTEA DANIELA ECATERINA Somatia nr.51194313/09.05.2018
46. LAITIN GEORGETA

Decizie imp. imp.cladiri nr.10435/24.05.2018

Instiintareplata nr.10436/24.05.2018

47. PITIC FLORIN Somatia nr.51194567/09.05.2018
48. OTIMAN ANISOARA CRISTINA Somatia nr.51194587/09.05.2018
49. OMER JUGEL, EMIN si TURCU HAIRIE Somatia nr.51194573/09.05.2018
50. FORT GHEORGHE Somatia nr.51194585/09.05.2018
51. PANEA FLOAREA Somatia nr.51194589/09.05.2018
52. CRISTESCU FLORICA Somatia nr.51194445/09.05.2018
53. TRAILESCU IULIAN Somatia nr.51194443/09.05.2018
54. PETRONESCU MARIA Somatia nr.51194457/09.05.2018
55. PURCAROIU GHEORGHE Somatia nr.51194329/09.05.2018
56. MAGHIAR ALEXANDRA SIMONA Somatia nr.51194561/09.05.2018
57. ILINCA AMELIA MARTA si BUSOI ANNE-MARIE Somatia nr.51194379/09.05.2018
58. LATCU PATRULESCU ELISABETA NICOLETA Somatia nr.51194389/09.05.2018
59. FODOR LILIANA DANIELA Somatia nr.51194405/09.05.2018
60. MITITELU STEFAN Somatia nr.51194399/09.05.2018
61. VERBITCHI VALERIU si ALEXANDRINA Somatia nr.51194309/09.05.2018


Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

data publicarii: 05.06.2018


ANUNȚ

Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza licitatie publica conform HCL nr.27/27.03.2018 privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren prin licitatie publica, dupa cum urmeaza:

Teren intravilan situat in zona Pecinisca din orasul Baile Herculane, jud. Caras Severin,pe malul stang al raului Cerna, in vecinatatea podului ce face legatura intre DN 67D si str. Trandafirilor, vecinatatile sunt raul Cerna si proprietatea privata Trotea John, in suprafata de 625 mp inscris in  CF nr. 31737 Baile Herculane, identificat cu nr. Cad.31737, teren aflat in proprietatea orasului Baile Herculane,

Data licitatiei: 21.06.2018, ora 12

Depunerea ofertelor pana la 21.06.2018, ora 10 intr-un exemplar original

Locul desfasurarii: Consiliul Local al orasului Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10

Relatii suplimentare la tel: 0255/560439 fax: 0255/560321

Primaria orasului Baile Herculane Compartiment Domeniul Public

Pretul minim de pornire este de la suma 5027 euro

Taxa de participare este de 15% din pretul minim, respectiv 754 euro

Documentatia de atribuire, Caietul de sarcini este de 250 lei si se ridica de la sediul Consiliul Local al orasului Baile Herculane


ANUNȚ

parcare baile herculane

Începând din această săptămână a intrat în vigoare plata parcării prin SMS.

Localnicii din Băile Herculane beneficiază de gratuitate și sunt rugați să se prezinte la casieria UAT Băile Herculane pentru ridicarea vignetei, cu condiția achitării impozitului la zi pentru mașina aflată în proprietate.

Cei care lucrează pe raza orașului Băile Herculane pentru a intra în posesia vignetei vor achita suma de 30 lei / an la casieria Primariei cu condiția să prezinte o adeverință din care să rezulte că lucrează pe raza orașului Băile Herculane.

 


ANUNȚ

CONFERINTA JUDETEANA DE ANTREPRENORIAT - BAILE HERCULANE - HOTEL FERDINAND 02 Mai ora 17
FPFA main 660x400
Asociația pentru Promovarea Femeii din România, APFR Timișoara, organizează în data de 02.05.2018 cu incepere de la ora 17 la Hotel Ferdinand din Baile Herculane, Conferinta Judeteana de informare a proiectului POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelență în promovarea
antreprenoriatului_IMMpact Vest” 
Proiectul isi propune cresterea durabila a gradului de ocupare a persoanelor din Regiunea Vest prin sustinerea infiintarii de noi intreprinderi cu profil nonagricol in mediul urban. 
Prin proiect 350 de persoane vor beneficia de servicii de sprijin, 40 de IMM-uri vor fi subvenţionate cu 40.000 fiecare iar 80 de noi locuri de muncă vor fi create si mentinute.
Detalii despre proiect:
Lavinia Moldovan
Expert comunicare și informare
tel. 0356 108 800
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
mobil: 0740 217 604
Descarca comunicat de presa:
pdf download

 


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabiluluisi C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr. si data actului
1.

AMIRANI COMPANI SRL

Str. P-ta 1 Decembrie 1918,

bl.9, sc.1, ap.5 Resita,

jud.Caras-Severin

Solicitare depuneredecl. pt. stabilire imp. cladiri nr.8127/20.03.2018
2.

SC SEVEN SRL

CUI: 20534380

Str. Al. Florilor nr.7,

Baile Herculane,

Jud.Caras-Severin

Instiintare plata 8528/28.03.2018,

Decizii impunere pt. an 2018

nr.8529/28.03.2018

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

data publicarii: 19.04.2018


ANUNȚ

 

 INFORMARE PROIECT

Start-up, Stand-up”, POCU/82/3/7/104013

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, anunță implementarea proiectului „Start-up, Stand-up”, care se desfășoară în perioada 11 ianuarie 2018 – 10 ianuarie 2021, în baza contractului de finanțare: POCU/82/3/7/104013. Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi - Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor. Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoar. Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Persoanele interesate de înființarea unei afaceri non-agricole în mediul urban pot să participe la un concurs de planuri de afaceri și să obțină o finanțare nerambursabilă de 35 000 europentru înființarea unei întreprinderi și pentru implementarea unui plan de afaceri. În același timp, pot să participe gratuit la cursuri de antreprenoriat și să beneficieze de consultanță pentru ideile de afaceri.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenorialului în zona urbană și a ocupării pe cont propriu in Regiunea de Vest Proiectul are o durată de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8,779,734.68 lei, din care 7,462,774.48 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Vezi informare:

pdf download

 


ANUNȚ

Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea atribuirii prin inchiriere a unor casute(fara utilitati) amplasate pe domeniul public al orasului zona Parc Central (2 buc), str. Izvorului, Izvorul de ochi (2 buc), Piata sezoniera din incinta Gradinitei Vechi (1 buc) conform Dispozitiei nr.157/20.02.2018,

Data licitatiei: 03.05.2018, ora 12

Depunerea ofertelor pana la 03.05.2018, ora 10

Locul desfasurarii: Primaria Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10

Relatii suplimentare la tel: 0255/560439

Conditiile de participare se pot studia la sediul Primariei Baile Herculane,Compartiment Domeniul public

Taxa de participare – 160 lei

Pretul minim de pornire – 40 lei/mp/luna (Casuta 4 mp – 160 lei/casuta/luna)

Persoanele fizice sau juridice neautorizate a desfasura activitati comerciale sau care inregistreaza debite la bugetul local nu sunt acceptate la licitatie.

 


ANUNȚ

teren extra

Oferta vanzare teren extravilan in suprafata de 424mp in Cartea Funciara a localitatii Baile Herculane

pdf download


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC Z.M.F. & FREMAR PRODUCTION SRL

CUI: 29502536

Str.Trandafirilor nr.110,

Baile Herculane,

jud.Caras-Severin

Somatie si titlu executoriu nr.7122/26.02.2018

 

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

data publicarii: 16.03.2018

 


ANUNȚ

AQUACARAȘ are dispecerat central pentru reclamații

aquacaras

Începând cu data de 1 Martie 2018, conducerea SC AQUACARAȘ SA, operatorul județean de apă și canal vine în sprijinul abonaților săi din cele 8 orașe cu un serviciu nou, menit să înlesnească comunicarea între părți. Este vorba de un dispecerat central care va prelua toate apelurile telefonice referitoare la: reclamații, defecțiuni ale rețelelor de apă și canal, propuneri, solicitări ori recomandări diverse. Dispeceratului va fi la dispoziția abonaților 24 ore din 24, de luni și până duminică, la numărul de telefon 0255/215643


ANUNȚ

PRIVIND MODALITATEA DE VĂNZARE A TERENURILOR AGRICOLE ÎCEPÂND CU DATA DE 01 martie 2018

teren agricol

Începând cu data de 01.03.2018 Direcția Agricolă Caraș-Severin va prelua doar dosarele întocmite în coformitate cu cele precizate în instrucțiunile de mai jos ( aferente vânzărilor de teren coform Legii 17/2014 ). Programul și orarul depuneri dosarelor: Marți - Miercuri - Joi orele 9 - 15:30.

vezi și descarcă instrucțiuni:

word doc icon


ANUNȚ

ghiseufinantebani

Primăria Băile Herculane anunță contribuabilii că în data de miercuri 28 februarie 2018 impozitele și taxele locale se vor încasa doar pâna la ora 11 din cauza unor lucrări de mentenanță programate la sistemele și programele IT.


"ANTREPRENOR DE VIITOR"

antreprenor

Primăria Băile Herculane împreună cu Austromed Holding SRL anunță lansarea proiectului „Antreprenor de viitor“ pentru orașul Băile Herculane – un proiect european, susținut de antreprenori cu experiență
internațională, care deschide noi perspective inițiativei private. Ajutor de stat pentru 90 de noi întreprinderi create în regiunea Vest pentru crearea a 180 de noi locuri de muncă. 

Proiectul „Antreprenor de Viitor“, în valoare de 20,2 milioane de lei, se desfășoara în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și este cofinanțat din
Fondul Social European și de către parteneriatul româno-austriac. Ajutorul de stat este între 31.500 și 40.000 Euro pentru fiecare întreprindere nou înființată. Întreprinderile vor fi cu profil non-agricol și trebuie înființate în zona urbană.

Nu numai antreprenorii se vor bucura de avantajele propriei afaceri: proiectul prevede ca întreprinderile să creeze noi locuri de muncă pentru 180 de persoane, salariile acestora urmând să fie achitate tot din ajutorul de stat.

Cei interesati să devină antreprenori sunt invitați să participe  miercuri 21 februarie începând cu ora 15:30 la sediul Primăriei Băile Herculane unde Austromed Holding SRL, lider al parteneriatului transnațional din care mai fac parte Bit Education & Consulting Romania SRL și expertul internațional Bit Management Beratung GmbH, companie de invățământ și consultanță din Republica Austria, va desfășura o sesiune de informare celor interesați.

Citește mai departe: Anunțuri