Primăria Băile Herculane

  
  
  

ORASUL BAILE HERCULANE

CUI: 3227920

CONT IBAN TREZORERIE: RO28TREZ18221160250XXXXX

 

ASISTENTĂ SOCIALĂ


FORMULARUL DE ÎNSCRIERE (CERERE) DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUINȚE SOCIALE

CERERE pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL

CERERE - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE - PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA

 

URBANISM


C E R E R E pentru emiterea certificatului de urbanism

CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

DECLARATIE valoare lucrari

MODEL panou investitie

REGISTRUL AGRICOL


CERERE REGISTRUL AGRICOL

 

SERVICIUL DE EVIDENȚA POPULAȚIEI


Exercitarea atribuțiilor de stare civilă - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/220201

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE

CERERE pentru eliberarea actului de identitate - a se tipari fata verso

CERERE de schimbare de nume

DECLARATIE DE CASATORIE (anexa 2 + anexa 3)

CERERE de divort (anexa 3 + anexa 5)

CERERE eliberare nastere / casatorie / deces

CERERE pentru eliberarea actului de identitate - cetateni romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania - a se tipari fata verso

CERERE pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei - a se tipari fata verso

 

CERERE ÎNSCRIERE AUDIENȚE


CERERE ÎNSCRIERE AUDIENȚE


TAXE SI IMPOZITE

DECLARATIE DECONT PRIVIND SUMELE INCASATE REPREZENTAND TAXA DE STATIUNE

Anexa-30 Instiintare infiintare poprire

Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri PF-1

Anexa_1 Impozit Cladiri PF

Anexa_3 Impozit Teren PF

Anexa_2 Impozit Cladiri PJ

Anexa_4 impozit Teren PJ

Anexa_5 TMT sub 12 T

Anexa_6 TMT peste 12 T

Anexa_7 Taxa mijl.transp

Anexa_8 Decizie impunere PF

Anexa_9 Decizie impunere PJ

Anexa_10 Cerere certif. PF

Anexa_12-Cerere certif.PJ

Anexa_14 reclama si publicitate

Anexa_15 tx firma

Anexa_nr_2_CONTRACT AUTO ITL 054

 

Anexa-22-Somatie

Anexa-23-Titlu executoriu