Primăria Băile Herculane

  
  
  

ORASUL BAILE HERCULANE

CUI: 3227920

CONT IBAN TREZORERIE: RO28TREZ18221160250XXXXX

 

ASISTENTĂ SOCIALĂ


FORMULARUL DE ÎNSCRIERE (CERERE) DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUINȚE SOCIALE

CERERE PENTRU REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII 

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA

 

URBANISM


CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

CERERE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

 
 

DECLARAȚIE VALOARE LUCRĂRI

MODEL PANOU INVESTIȚIE

 

REGISTRUL AGRICOL


CERERE REGISTRUL AGRICOL

 

SERVICIUL DE EVIDENȚA POPULAȚIEI


Exercitarea atribuțiilor de stare civilă - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/220201

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE

CERERE PENTRU ELIBERAREA  ACTULUI DE IDENTITATE - a se tipari fata verso

CERERE PENTRU ELIBERAREA  ACTULUI DE IDENTITATE PENTRU CETĂȚENI ROMANI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ȘI REȘEDINȚA ÎN ROMÂNIA  - a se tipari fata verso

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI - a se tipari fata verso

CERERE DE SCHIMBARE DE NUME

DECLARATIE DE CASATORIE (ANEXA 2 + ANEXA3)

CERERE DE DIVORȚ (ANEXA 3 + ANEXA 5)

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT NAȘTERE / CĂSĂTORIE / DECES

 

 CERERE ÎNSCRIERE AUDIENȚE


CERERE ÎNSCRIERE AUDIENȚE

 

TAXE SI IMPOZITE


 

DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE REPREZENTÂND TAXA DE STAȚIUNE 

ANEXA 30 -  ÎNȘTIINȚARE ÎNFIINȚARE PROPRIE 

ANEXA MODEL 2016 ITL 001 CLĂDIRI PF-1 

ANEXA 1 IMPOZIT CLĂDIRI PF

ANEXA 3 IMPOZIT TEREN PF

ANEXA 2 IMPOZIT CLĂDIRI PJ

ANEXA 4 IMPOZIT TEREN  PJ

ANEXA 5 TMT SUB 12 T

ANEXA 6 TMT PESTE 12 T

ANEXA 7 TAXA MIJLOC DE TRANSPORT

ANEXA 8 DECIZIE DE IMPUNERE PF

ANEXA  9 DECIZIE IMPUNERE PJ

ANEXA 10 CERERE CERTIFICAT ATESTARE FISCALĂ PF

ANEXA 12 CERERE CERTIFICAT ATESTARE FISCALĂ PJ

ANEXA 14 RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

ANEXA 15 RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

ANEXA 2 CONTRACT AUTO ITL 054

 

ANEXA  22 SOMAȚIE

ANEXA 23 TITLU EXECUTORIU