Primăria Băile Herculane

  
  
  

DECEMBRIE

HOTARARE privind completarea HCL 63/30.09.2016

HOTARARE privind modificarea si completarea HCL 87/28.11.2016

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim. IV

HOTARARE privind aprobarea finantarii din Bugetul local a evenimentului cultural Festival International de literatura Mihai Eminescu

HOTARARE privind aprobarea constituirii GRUPULUI DE INITIATIVA LOCALA de rromi... 

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare functionarilor publici si...

HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 

HOTARARE privind aprobarea schimbarii locuintei atribuite unui chirias cu o alta de aceeasi categorie

HOTARARE privind aprobarea unui contract de inchiriere

HOTARARE privind inchirierea unui spatiu cu destinatia de cabinet medical

DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 22.12.2016

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim IV al orasului Baile Herculane pe anul 2016

DISPOZITIE privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 13.12.2016


NOIEMBRIE

HOTARARE privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici privin proiectul POR 7.1

HOTARARE privind aprobarea proiectului POR 7.1 si a cheltuielilor legate de acest proiect

HOTARARE privind modificarea si completarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al Orasului Baile Herculane

HOTARARE privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind revocarea HCL nr. 80/21.11.2016

HOTARARE privind aprobarea contractarii prin leasinga unui autoturism nou

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si solutionarea cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri

HOTARARE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 35/31.03.2015

HOTARARE privind aprobarea cheltuirii sumei de 50  lei/copil din venituri proprii pentru cumpararea codourilor de Craciun

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 28.11.2016

HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului De Venituri si Cheltuieli pe Trim. IV al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea atribuirii prin cerere de oferta si a documentatiei de atribuire a contractului de servicii de furnizare a energiei electrice

DISPOZITIE privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 21.11.2016

HOTARARE privind completarea HCL nr. 75/31.10.2016

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului De Venituri si Cheltuieli pe Trim. IV al orasului Baile Herculane

DISPOZITIE privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 11.11.2016


OCTOMBRIE

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim. IV

HOTARARE privind Criteriile de acces la locuinta si Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de repartizare, inchiriere si administrare a locuintelor sociale

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTARARE privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor si a procedurii de acordare stimulentului educational

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului Hotel Traian

DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 31.10.2016


SEPTEMBRIE

HOTARARE privind aprobarea platii de la bugetul local a unui post de invatator

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului CL in AGA al SC AQUACARAS SA

HOTARARE privin aprobarea unui acord de parteneriat intre Orasul Baile Herculane si Asociatia Pro Turism

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim. III

HOTARARE privind aprobarea derularii procedurii de licitatie publica

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren

HOTARARE privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului local

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim.III al Orasului Baile Herculane

HOTARARE privind darea in administrare a Caminului Cultural Pecinisca

HOTARARE privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren in temeiul legii 50/1991

HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei parcele de teren in suprafata de 8mp

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului CL in CA al Liceului "Hercules"

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului CL in CA al Gradinitei "Floare de Colt"

HOTARARE privind transformarea unei functii publice vacante de executie

HOTARARE privind planul de ocupare al functiilor publice

DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 30.09.2016


AUGUST

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim. III

HOTARARE privind aprobarea PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA la nivelul orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea procedurii de trecere in afara bilantelor a creantelor

HOTARARE privind aprobarea organigramei si modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTARARE privind numire reprezentant AGA ECOHERCULANE

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Baile Herculane in AGA SC AQUA CARAS SA

HOTARARE privind aprobarea categoriilor de persoane din orasul Baile Herculane ce pot beneficia de ajutoare alimentare

HOTARARE privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta

HOTARARE de aprobare a propunerii privind criteriile de acces la locuinta ANL

HOTARARE privind aprobarea achizitionarii si instalarii unui sistem de supraveghere video

HOTARARE privind constituirea UAT Baile Herculane ca parte civila intr-un dosar penal

HOTARARE privind aprobarea modelului de contract vizand organizarea evenimentului cultural, "Zilele orasului Baile Herculane"

DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 24.08.2016


IULIE

HOTARARE privind inrolarea in SNEP

HOTARARE privind modificare act constitutiv ADI INTERCOM DESEURI

HOTARARE privind numire reprezenyant AGA ADI INTERCOM DESEURI

HOTARARE privind aprobarea trecerii unei parcele de teren din domeniul public in domeniul privat

HOTARARE privind aprobarea trecerii unei parcele de teren din domeniul public in domeniul privat

HOTARARE privind aprobarea concesionarii unor suprafete de teren in temeiul legii 50/1991, domnului Cristea Constantin

DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 22.07.2016

HOTARARE privind stabilirea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind modificarea comisiei de evaluare in cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

HOTARARE privind alegerea domnului PENESEL STEFAN in functia de viceprimar al Orasului Baile Herculane

HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE privind constituirea consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind validarea mandatelor consilierilor locali

HOTARARE privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane