Primăria Băile Herculane

  
  
  

DECEMBRIE

HOTĂRÂRE 100 / 22.12.2021 privind modificarea și actualizarea HCL 21 / 01.03.2021 de modificare a HCL 82 / 27.09.2018

HOTĂRÂRE 99 / 22.12.2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare Urbană în Orașul Băile Herculane”

HOTĂRÂRE 98 / 22.12.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020 - 2021 și semetrul I al anului școlar 2021 - 2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din cadrul liceului ”Hercules” din Băile Herculane

HOTĂRÂRE 97 / 22.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 și modificarea listei de investiții pe anul 2021

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în data de 22.12.2021

HOTARARE 96 / 15.12.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza "studiu de fezabilitate" si a principalilor indicatori tehnico-economici  "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin, in perioada 2014 - 2020" 

HOTARARE NR. 95 / 15.12.2021 privind aprobarea "Planului anual de evolutie a tarifelor" conform rezultatelor analizei cost beneficiu pentru "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin, in perioada 2014 - 2020" 

HOTARARE NR. 94 / 15.12.2021 privind aprobarea investitiilor aferente Consiliului Local al orasului Baile Herculane si participarii Consiliului Local la co-finantarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin, in perioada 2014 - 2020"

HOTARARE NR. 93 / 15.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane

DISPOZITIE privind convocarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 15.12.2021

NOIEMBRIE

HOTARARE NR. 92/26.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 si modificarea listei de investitii pe anul 2021

HOTARARE NR. 91/26.11.2021 privind dezmembrarea unei parcele de teren in suprafata de 96 mp din terenul evidentiat in cartea funciara nr. 207 cont 910, cont 1189, cont 1175, cont 1216 Pecinisca, nr. topografic  % in suprafata de 506ha 4285 mp, teren situat in orasul Baile Herculane

HOTARARE NR.90 / 26.11.2021 privind aprobarea atribuirii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale, zona 5 Herculane, prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale, zona 5 Herculane si acordarea unui mandat special primarului orasului Baile Herculane ca reprezentant in AGA  ADI INTERCOM DESEURI CARAS SEVERIN 

HOTARARE NR. 89/ 26.11.2021 privind aprobarea cheluirii sumei de 35 de lei / copil, din venituri proprii, pentru cumpararea cadourilor de Craciun

HOTARARE NR. 88/26.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 si modificarea listei de investitii pe anul 2021

HOTARARE NR. 87/26.11.2021 privind abrogarea Hotararii Conssiliului Local nr. 48 / 30.06.2021 privind modificarea taxei speciale denumita "Taxa de statiune balneoclimaterica"  

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 26.11.2021

HOTARARE privind aprobarea Cererii de Finantare si a Devizului General Estimativ pentru obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL BAILE HERCULANE JUD. CARAS-SEVERIN"

HOTARARE pentru modificarea HCL nr.81/25.10.2021  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE: FUNCTIUNE PROPUSA COMERT-CENTRU COMERCIAL P+1E"

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 02.11.2021

OCTOMBRIE

HOTARARE privind stabilirea locului de depozitare temporara a deseurilor inerte si vegetale

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"

HOTARARE pentru modificarea HCL nr.44/17.06.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "CONSTRUIRE: FUNCTIUNE PROPUSA COMERT-CENTRU COMERCIAL P+1E"

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"...LOT 3...

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"...LOT 2...

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"...LOT 1...

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE LICEUL HERCULES"

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE CASA DE CULTURA - VILA ELISABETA"

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile Herculane – Pod de piatră” 

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 25.10.2021

HOTARARE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul “REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR ZONA 1 SI ZONA 2, Judetul CARAS-SEVERIN"

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 si modificarea Listei de investitii pe anul 2021

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 18.10.2021

SEPTEMBRIE

HOTARARE privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltarea a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 36325,89 lei... 

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a orasului Baile Herculane, in suprafata de 6mp...

HOTARARE privind dezmembrarea unei parcele de teren in suprafata de 3670mp...

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Liceului "Hercules" Baile Herculane

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Gradinitei "Floare de colt" din orasul Baile Herculane

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune... pentru imobilul istoric denumit "Baia Diana"... situat in Baile Herculane str. Izvorului nr.1 

HOTARARE privind modificarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 si modificarea Listei de investitii pe anul 2021

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 30.09.2021

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 23.09.2021

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 02.09.2021

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 si modificarea Listei de investitii pe anul 2021

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 02.09.2021

AUGUST

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 30.08.2021

HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat cu Asociatia PORDAMPI in vederea organizarii evenimentului "Zilele statiunii Baile Herculane, editia XIX-a"

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a orasului Baile Herculane, in suprafata de 219mp...

HOTARARE privind aprobarea P.U.Z. pentru "Locuinte Zona Siminicea" ...

HOTARARE privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public in domeniul privat al orasului Baile Herculane 

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, in suprafata de 99mp...

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, in suprafata de 6mp...

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren avand destinatia de parcare,... in suprafata de 653mp...

HOTARARE privind modificarea statului de functii din cadrul SPGC Baile Herculane...

HOTARARE privind modificarea si aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate...si Directia de Asistenta Sociala...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.08.2021

IULIE

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021

IUNIE

HOTARARE privind modificarea si aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local...

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren in suprafata de 219mp...

HOTARARE privind retragerea titlului de catatean de onoare al orasului Baile Herculane acordat domului Adrian Nastase...

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune...Hotel Traian...

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2021 si modificarea Listei de investitii pe anul 2021

HOTARARE privind modificarea taxei speciale denumita "taxa de statiune balneoclimaterica"...

HOTARARE privind stabilirea si indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022

HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Baile Herculane pe anul 2020

HOTARARE privind modificarea HCL 36/10.05.2018 de aprobare a proiectului "Eficiebtizarea egergetica a cladirii Primariei orasului Baile Herculane , judetul Caras-Severin" si a cheltuielilor legate de proiect

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 30.06.2021

HOTARARE de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "MODERNIZARE, EXTINDERE SI REFUNCTIONALIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA...PIATA AGROALIMENTARA...CENTRU COMERCIAL" 

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a listei de investitii pe anul 2021

MAI

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren in suprafata de 25mp...

HOTARARE privind aprobarea locurilor de imbarcare/debarcare (statiile publice) si a programului de transport public local...

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL pentru anul 2021

HOTARARE privind modificarea si aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate...si Directia de Asistenta Sociala...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.05.2021

APRILIE

HOTARARE privind modificarea Anexei nr.1 la HCL 34/27.04.2018 privind instituirea parcarii supuse taxarii... 

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren in suprafata de 330mp...

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune al orasului Baile Herculane pentru imobilul monument istoric Vila Transilvania (Tolvay)...

HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul SPGC...

HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 29.04.2021

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata...in suprafata de 218 mp...

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a listei de investitii pe anul 2021

HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului raportat la incheierea exercitiului financiar la 31.12.2020

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 15.04.2021

MARTIE

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind darea in administrare a Centralei fotovoltaice...catre SPGC al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea incheierii "Contractului de colectare separata si transport separat al deseurilor reciclabile din ambalaje"...

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata...in suprafata de 1903 mp...

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata...in suprafata de 135 mp...

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 218mp...

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren in suprafata de 22950 mp....

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune...pentru imobilul monument istoric "Vila Fenesan" ...fost Hotel Ganz...

HOTARARE privind modificarea si aprobarea statului de functii din cadrul SPGC Baile Herculane...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.03.2021

HOTARARE cu privire la actualizarea HCL nr. 82/27.09.2018 pentru aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice (faza SF)...pentru Proiectul "REABILITARE URBANA IN ORASUL BAILE HERCULANE"

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 01.03.2021

FEBRUARIE

HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE MONITORIZARE A EMISIILOR SI FACTORILOR DE MEDIU LA DEPOZITUL URBAN NECONFORM BAILE HERCULANE 

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemtiune al orasului Baile Herculane pentru imobilul "HOTEL TRAIAN"....

HOTARARE privind aprobarea planului de analiza si aprobare a riscurilor pentru orasul Baile Herculane

HOTARARE privind schimbarea temporara a destinatiei spatiului in care va functiona Centrul de vaccinare impotriva Covid-19...

HOTARARE privind aprobarea constituirii ca parte civila a orasului Baile Herculane in dosarul penal 167/P/2020 ...

HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de spacialitate al primarului...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 24.02.2021

HOTARARE privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate..."Infiintarea serviciului de distributie a gazelor naturale, cu retele inteligente, in Comuna Mehadia, Oras. Baile Herculane, Comuna Toplet, jud. Caras-Severin" 

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 05.02.2021

IANUARIE

HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020...

HOTARARE privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice... 

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de curatare si transportul zapezii...

HOTARARE privind aprobarea tarifului la activitatile specifice de salubrizare...

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice...

HOTARARE privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare... SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL

HOTARARE privind aprobarea incetarii Contractului de delegare ... "INTERCOM DESEURI CARAS-SEVERIN si S.C. BRAI CATA S.R.L." 

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar care for functiona pe teritoriul orasului Baile Herculane in anul 2021-2022

HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale a...

HOTARARE privind aprobarea constituirii ca parte civila a Orasului Baile Herculane in dosarul penal nr.954/P/2017...

HOTARARE privind transformarea unei functii de executie publica vacanta...

HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statelor de functii...

HOTARARE privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al ORASULUI BAILE HERCULANE pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 28.01.2021