Primăria Băile Herculane

  
  
  

MARTIE

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 01.03.2021

FEBRUARIE

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 24.02.2021

HOTARARE privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate..."Infiintarea serviciului de distributie a gazelor naturale, cu retele inteligente, in Comuna Mehadia, Oras. Baile Herculane, Comuna Toplet, jud. Caras-Severin" 

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 05.02.2021

IANUARIE

HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020...

HOTARARE privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice... 

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de curatare si transportul zapezii...

HOTARARE privind aprobarea tarifului la activitatile specifice de salubrizare...

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice...

HOTARARE privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare... SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL

HOTARARE privind aprobarea incetarii Contractului de delegare ... "INTERCOM DESEURI CARAS-SEVERIN si S.C. BRAI CATA S.R.L." 

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar care for functiona pe teritoriul orasului Baile Herculane in anul 2021-2022

HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale a...

HOTARARE privind aprobarea constituirii ca parte civila a Orasului Baile Herculane in dosarul penal nr.954/P/2017...

HOTARARE privind transformarea unei functii de executie publica vacanta...

HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statelor de functii...

HOTARARE privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al ORASULUI BAILE HERCULANE pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 28.01.2021