Primăria Băile Herculane

  
  
  

2022

HOTARARE Nr. 107 din 28.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aj orasului Baile Herculane pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 28.12.2022

HOTARARE Nr. 106 din 21.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aj orasului Baile Herculane pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 21.12.2022

HOTARARE Nr. 105 din 19.12.2022 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 62.022,78 lei, reprezentand lucrari reabilitare Retea de canalizare in strada Zavoiului, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr. 104 din 19.12.2022 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 29.654,25 lei, reprezentand lucrari reabilitare Retea alimentare cu apa in Pecinisca, zona Feregoasa, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr. 103 din 19.12.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Baile Herculane nr.81 din 27.09.2022 privind declararea de interes local a malurilor raului Cerna, de la Hotel Roman la gara CFR Baile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 102 din 19.12.2022 privind modificarea statului de functii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala cu personalitate juridica, din subordinea consiliului local al orasului Baile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 101 din 19.12.2022 privind aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orașului Băile Herculane, fara personalitate juridica

HOTĂRÂRE Nr. 100 din 19.12.2022 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica

HOTARARE Nr. 99 din 19.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 19.12.2022

HOTĂRÂRE nr.98 din 13.12.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat cultural între orașul Băile Herculane şi Asociaţia ESCU, în vederea realizării Proiectului “Herculane Stories” propus spre finanţare în cadrul Apelului I5-1, din Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă, administrat de Administrația Fondului Cultural Naţional

HOTĂRÂRE nr.97 din 13.12.2022 privind aprobarea contribuţiei Oraşul Băile Herculane din procentul de 2% în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanțare a proiectului “Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investiţiilor realizate de S.C. AquaCaraş S.A.”

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 13.12.2022

HOTĂRÂRE nr.96 din 7.12.2022 privind participarea oraşului Băile Herculane la implementarea proiectului din Investiţia 1.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național!” finanțat din PNRR, Componenta 11 — Turism şi cultură

HOTARARE nr.95 din 7.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 7.12.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 6.12.2022

HOTĂRÂRE nr.94 din 28.11.2022 privind darea în folosință gratuită a unui spatiu în suprafață de 23 mp, din imobilul clădire Casa Pensionarilor către Asociația Pensionarilor Domogled Băile Herculane

HOTĂRÂRE nr.93 din 28.11.2022 privind darea în folosință gratuită a unui spatiu în suprafata de 21 mp, din imobilul clădire Casa Pensionarilor către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Băile Herculane

HOTĂRÂRE nr.92 din 28.11.2022 privind organizarea unui circuit, cuprinzand zona Parc Vicol, Centru istoric, zona 7 Izvoare, cu anumite categorii de vehicule, in scopul promovarii turistice a orasului Baile Herculane

HOTĂRÂRE nr.91 din 28.11.2022 privind aprobarea cheltuirii sumei de 40 lei/copil, din venituri proprii, pentru cumpărarea cadourilor de Craciun

HOTĂRÂRE nr.90 din 28.11.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între orașul Băile Herculane și Ministerul Muncii și Solidaritătii Sociale în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS-SSII MMSS”, Cod MySmis 130963

HOTARARE nr. 89 din 28.11.2022 privind neexercitarea dreptului de preemtiune al orasului Baile Herculane pentru imobilul monument istoric denumit « Pavilionul de hidroterapie, cu bazin termal deschis», inscris in Lista Monumentelor Istorice cu cod LMI CS-II-m-A11001, situat in Baile Herculane, strada Cernei nr.2

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 28.11.2022

HOTĂRÂRE NR.88 din 24.11.2022 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Reabilitare urbană în orașul Băile Herculane”

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 24.11.2022

HOTĂRÂRE NR.87 din 7.11.2022 privind modificarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare, activitatea de colectare și transport deșeuri municipale

HOTĂRÂRE NR.86 din 7.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2022 și modificarea listei de investiții pe anul 2022 

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 7.11.2022

HOTĂRÂRE NR.85 din 26.10.2022  privind completarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orasul Baile Herculane in anul 2022, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.9/31.01.2022 

HOTĂRÂRE NR.84 din 26.10.2022  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022 

HOTĂRÂRE NR.83 din 26.10.2022 privind modificarea statului de functii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTĂRÂRE NR.82 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea participării in cadrul "Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local", cu proiectul: "REABILITARE CLADIRE SCOALA GENERALA Cu CLASELE I-IV, BAILE HERCULANE"

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINȚĂ EXTRAORDINARA 04.11.2022.pdf

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 26.10.2022

HOTARARE NR.81 din 27.09.2022 privind declararea de interes local a malurilor raului Cerna, de la Hotel Roman la gara CFR Baile Herculane 

HOTARARE NR.80 din 27.09.2022 privind aprobarea realizarii documentatiilor de identificare si amplasament pentru bunurile imobile cladiri si terenuri ce apartin domeniului public al orasului Baile Herculane 

HOTARARE NR.79 din 27.09.2022 privind achizitionarea unor bunuri pentru desfasurarea activitatii Centrului medical de permanenta fix Baile Herculane 

HOTARARE NR.78 din 27.09.2022 privind aprobarea Regulamentului intern privind supravegherea prin mijloace video si prelucrarea datelor cu caracter personal preluate si inregistrate in sistemul de monitorizare prin inregistrare video pe raza oraşului Băile Herculane

HOTARARE NR.77 din 27.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Liceului “Hercules” Baile Herculane pentru anul scolar 2022-2023

HOTARARE NR.76 din 27.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Gradinitei “Floare de colt” din orasul Baile Herculane pentru anul scolar 2022-2023 

HOTARARE NR.75 din 27.09.2022 privind modificarea si aprobarea statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica 

HOTARARE NR.74 din 27.09.2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Baile Herculane nr.64 din 29.07.2022 privind modificarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare, activitatea de colectare si transport deseuri municipale 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 27.09.2022

HOTARARE NR.73 din 06.09.2022 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr, 45/13.05.2022 privind modificarea Hotararii consiliului local nr. 44 / 29.04.2022 de aprobare a proiectului "Decontare Documentatii PUZ si PMUD" si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARARE NR.72 din 05.09.2022 privind modificarea anexei la hotararea consiliului local numarul 70/ 16.08.2022  privind constituirea unei comisii pentru organizarea evenimentului cultural-artistic "Zilele orasului Baile Herculane", in perioada 08 -11 septembrie 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 5.09.2022

HOTARARE NR.71 din 31.08.2022 privind arondarea creșei de stat de pe raza orașului Băile Herculane, structură fără personalitate juridică din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Băile Herculane la Grădinița ”Floare de Colț” Băile Herculane

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 31.08.2022

HOTARARE NR.70 din 16.08.2022 privind constituirea unei comisii pentru organizarea evenimentului cultural-artistic "Zilele orasului Baile Herculane", in perioada 08 -11 septembrie 2022 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 16.08.2022

HOTARARE NR.69 din 9.08.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 09.08.2022

HOTĂRÂRE NR.68 din 29.07.2022 privind aprobarea prețului de vânzare a locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Băile Herculane, strada Trandafirilor nr.5D, strada Trandafirilor nr.7A, bl.7A, sc.1, strada Trandafirilor nr.7A, bl.7A, sc.2, în vederea vânzării acestora către titularii contractelor de închiriere

HOTĂRÂRE NR.67 din 29.07.2022 privind aprobarea constituirii ca parte civila a orașului Băile Herculane în dosarul penal nr.544/59/2022/a1 al Curții de Apel Timișoara

HOTĂRÂRE NR.66 din 29.07.2022 privind concesionarea prin licitație publica a terenului proprietate privata a orașului Băile Herculane, în suprafața de 58 mp, înscris în Cartea Funciara nr.32823 Băile Herculane, nr.cadastral 32823

HOTĂRÂRE NR.65 din 29.07.2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.64 din 29.07.2022 privind modificarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare, activitatea de colectare și transport deșeuri municipale

HOTĂRÂRE NR.63 din 29.07.2022 de modificare a Hotărârii nr. 56/ 29.06.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”

HOTĂRÂRE NR.62 din 29.07.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.07.2022

HOTĂRÂRE NR.61 din 29.06.2022 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 58 mp, inscrisa in C.F. nr.32823 Baile Herculane, nr.cadastral 32823, situata in strada Trandafirilor, orasul Baile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.60 din 29.06.2022 privind stabilirea şi indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul 2023 la nivelul oraşului Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.59 din 29.06.2022 privind modificarea statului de functii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al oraşului Baile Herculane

HOTĂRÂRE NR.58 din 29.06.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Baile Herculane pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022 

HOTĂRÂRE NR.57 din 29.06.2022 privind aprobarea proiectului „Digitalizarea transportului public in comun la nivelul oraşului Băile Herculane", in vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 2022, Pilonul IV, componenta C10- Fondul local

HOTĂRÂRE NR.56 din 29.06.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE LICEUL "HERCULES'' 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.06.2022

HOTĂRÂRE  NR.55 din 15.06.2022 privind participarea Oraşului Băile Herculane la "Programul privind reducerea emisillor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reincărcare pentru vehicule electrice in localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "AMPLASARE STAŢIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU AUTOMOBILE ELECTRICE 15 BUC."

HOTARARE NR.54 din 15.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare pistil de bicicleta in orasul Mille Herculane" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul IV Coeziune sociala si teritoriala, Componenta 10 Fond local , apelul de proiecte PNRR12022/C10 si a cheltuielilor legate de proiect 

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 15.06.2022

HOTÅRARE NR.53 din 10.06.2022 de aprobare a proiectului „Achizitie de autobuze in parteneriat Bäile Herculane-Mehadia" in vederea finantärii acestuia in cadrul Programului National de Redresare 9i Rezilientä, Pilonul I V, Componenta 10 Fondul local, nr. apelului de proiecte PNRR/2022/C10.

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 10.06.2022

HOTARARE NR.52 din 09.06.2022 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras Severin si Orasul Baile Herculane

HOTARARE NR.51 din 09.06.2022 privind completarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orasul Baile Herculane in anul 2022,

HOTARARE NR.50 din 09.06.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 09.06.2022

HOTARARE NR.49 din 30.05.2022 privind declararea valsului "Souvenir de Herkulesbad", compus de Jacob Pazeller, ca imn al orasului Baile Herculane

HOTARARE  NR.48 din 30.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului orasului Baile Herculane pe anul 2021

HOTARARE NR.47 din 30.05.2022 privind neexercitarea dreptului de preemtiune al orasului Baile Herculane pentru imobilui monument istoric denumit « Hotel Traian, fost Hotel Carol, fost Pavilion 1, azi partial dezafectat, locuinte sociale, farmacie si cabinet medical », inscris in Lista Monumentelor Istorice cu cod LMI CS-II-m-A11002, situat in Baile Herculane, strada Cernei nr.4

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 06.06.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local aL orașului Băile Herculane în 30.05.2022

HOTARARE NR.46 din 13.05.2022 de aprobare a proiectului „ Amenajare pista de biciclete pe ruta Mehadia-Baile Herculane" in vederea finantarii acesteia in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul IV, Componenta 10 Fondul local, nr. apelului de proiecte PNRR/2022/C10" si a cheltuielilor legate de proiect 

HOTARARE NR.45 din 13.05.2022  privind modificarea Hotararii nr. 44/ 29.04.2022 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE  NR.44 din 29.04.2022 de aprobare a proiectului 'Decontare documentații P.U.Z. si P.MUD și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE NR.43 din 29.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona Vicol, intravilan Băile Herculane, Zona Vicol, UTR.3, 2,5, S-422643 mp, beneficiar Orașul Băile Herculane documentație elaborată de către Facultatea de Arhitectura și Urbanism, Universitatea Politehnica Timișoara, arh.Cătălina Bocan

HOTĂRÂRE NR.42 din 29.04.2022 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a orașului Băile Herculane; în suprafață de 125 mp, înscris în Cartea Funciara nr.31659 Băile Herculane; nr.cadastral 31659

HOTĂRÂRE NR.41 din 29.04.2022 privind modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.70/30.09.2021 privind dezmembrarea unei parcele de teren în suprafață de 3670 mp din terenul evidențiat în Cartea Funciara nr.30918 Băile Herculane, nr. cadastral 30918, în suprafață de 38.020 mp; teren situat în orașul Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.40 din 29.04.2022 privind dezlipirea unei parcele de teren în suprafața de 58 mp din terenul evidențiat în Cartea Funciara nr.207 cont.919 cont.1189 cont.1175 cont.1216 Pecinisca; nr. topografic %, în suprafața de 506 ha și 4285 mp; teren situat în orașul Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.39 din 29.04.2022 privind modificarea art.36 din Regulamentul privind autorizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.12/29.02.2008

HOTĂRÂRE NR.38 din 29.04.2022 privind modificarea tarifului pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, efectuat de Serviciul Public de Gospodărie Comunală din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.37 din 29.04.2022 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Direcției de Asistenta Socială și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orașului Băile Herculane, fără personalitate juridică

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.04.2022

HOTĂRÂRE NR.36 din 05.04.2022 pentru aprobarea devizului general aferent investiției "Construire teren multifuncțional(15/24 metri), în orașul Băile Herculane, județul Caras-Severin" 

HOTĂRÂRE NR.35 din 05.04.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2022 și modificarea Listei de investiții pe anul 2022 

HOTĂRÂRE NR.34 din 31.03.2022 pentru aprobarea cererii de finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny a devizului general aferent Proiectului de înființarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, cu rețele inteligente, în orașul Băile Herculane, comuna Mehadia comuna Topleț, județ Caras Severin, în vederea depunerii în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny" 

HOTĂRÂRE NR.33 din 31.03.2022  privind aprobarea documentației tehnico-economice — faza „Studiu de fezabilitate" și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata în județul Caras-Severin, în perioada 2014 - 2020"

HOTĂRÂRE NR.32 din 31.03.2022 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA HERCULANE GAZ" 

HOTĂRÂRE NR.31 din 31.03.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre orașul Băile Herculane, comuna Mehadia si comuna Topleț pentru realizarea obiectivului de investiții Înființarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, cu rețele inteligente, în oral Băile Herculane, comuna Mehadia și comuna Topleț, județ Caras-Severin, în vederea depunerii documentatei în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny" 

HOTĂRÂRE NR.30 din 31.03.2022 privind completarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orașul Băile Herculane în anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2022 

HOTĂRÂRE NR.29 din 31.03.2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare consumată, aparținând patrimoniului orașului Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.28 din 31.03.2022 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 125 mp, înscrisă în C.F. nr.31659 Băile Herculane, nr. cadastral 131659, situată în strada Pecinisca, orașul Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.27 din 31.03.2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunala, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane 

HOTĂRÂRE NR.26 din 31.03.2022 privind modificarea și aprobarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Direcției de Asistentă Socială și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orașului Băile Herculane, fără personalitate juridica 

HOTĂRÂRE NR.25 din 31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2022 și modificarea listei de investiții pe anul 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 31.03.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 05.04.2022

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 28.02.2022

HOTÅRÄRE NR. 24 din 28.02.2022 privind aprobarea cererii de parteneriat in cadrul proiectului cultural „Baia de Arhitectura editia V" dintre Asociatia Locus si Orasul Baile Herculane

HOTARARE NR. 23 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Baile Herculane

HOTARARE NR. 22 din 28.02.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. pentru anul 2022

HOTARARE NR. 21 din 28.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al orasului Baile Herculane

HOTÅRÄRE NR. 20 din 28.02.2022  privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane

HOTĂRÂRE NR. 19 din 28.02.2022  privind modificarea si aprobarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica

HOTARARE NR.18 din 28.02.2022   privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane si a Listei de investitii pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 17 din 28.02.2022 privind aprobarea PLANULUI DE MONITORIZARE A EMISIILOR SI FACTORILOR DE MEDIU LA DEPOZITUL URBAN NECONFORM BAILE HERCULANE PENTRU ANUL 2022

HOTARARE NR. 16 din 28.02.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR 15  din 16.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane și a listei de investiții pe anul 2022

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului raportat la încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 16.02.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 16.02.2022

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 14.02.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 14.02.2022

HOTĂRÂRE NR. 13 / 31.01.2022 privind modificarea articolului 6 al Hotărârii Consiliului Local nr.71/30.09.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a orașului Băile Herculane, în suprafață de 6 mp, înscris în Cartea Funciară nr.32297 Băile Herculane, nr. cadastral 32297

HOTĂRÂRE NR. 12 / 31.01.2022 privind modificarea articolului 6 al Hotărârii Consiliului Local nr.62/31.08.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a orașului Băile Herculane, în suprafața de 219 mp, înscris în Cartea Funciara nr.31755 Băile Herculane, nr. cadastral 31755

HOTĂRÂRE NR 11/31.01.2022 privind darea în folosință gratuită a sălii de sport „Alexandru Duicu" a orașului Băile Herculane în scopul asigurării pregătirii practice și sportive a polițiștilor din cadrul Politiei Orașului Băile Herculane și Secției 4 Politie Rurală Mehadia

HOTĂRÂRE NR.10 / 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE NR. 9/ 31.01.2022 privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orașul Băile Herculane în anul 2022

HOTĂRÂRE  NR. 8 / 31.01.2022 privind reorganizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona pe teritoriul oraşului Băile Herculane, în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂRE NR. 7 / 31.01.2022 privind declararea ca bun de uz și de interes public a terenului evidențiat în C.F. nr.32450 Băile Herculane nr.cadastral 32450, în suprafață de 3455 mp, situat în extravilanul orașului Băile Herculane, pct.Stoghir,în scopul amenajării unui cimitir orășenesc.

HOTĂRÂRE NR. 6 / 31.01.2022 privind modificarea statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE NR.5 / 31.01.2022 privind modificarea și aprobarea organigramei și statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Direcției de Asistență Socială și din cadrul Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

HOTARARE NR. 4 / 31.01.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Herculane pe anul 2021

HOTĂRÂRE NR. 3/ 31.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Băile Herculane pentru perioada 2021-2027 

PROCES VERBAL al Sedintei Consiliului Local Baile Herculane din 31.01.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 31.01.2022

HOTARÂRE NR. 1 / 12.01.2022 pentru modificarea hotarârii numărul 99/22.12.2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare Urbană a Orașului Băile Herculane”

HOTARÂRE NR. 2 / 12.01.2022 pentru modificarea și actualizarea hotarârii numărul nr. 100/22.12.2021

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane  din data de 12.01.2022