Primăria Băile Herculane

  
  
  

ANUNȚ

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de Gospodarie Comunala, compartimentul Transport Public Local, anunta cetatenii orasului, care pot beneficia de legitimatii de calatorie gratuita, ca incepand cu data de 16.12.2019 incepe eliberarea acestora pentru urmatoarea perioada a anului  2020 (ianuarie – iunie).

Pentru a putea beneficia de Legitimatie de calatorie gratuita, persoanele care solicita aceasta trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii :

- Veteranii si vaduvele de razboi, in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994

- Persoanele persecutate din motive politice, in conformitate cu prevederile Decret-Legii nr.118/1990

- Luptatorii in Revolutia din decembrie 1989, in conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004

- Persoane cu grad de handicap grav si insotitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006        

- Pensionari si orice alte persoane cu varsta de peste 65 ani

- Minori

- Elevi

- Studenti

- Someri

Actele necesare pt. eliberarea legitimatiei de calatorie gratuita, in functie de categoria din care faceti parte, sunt :

            - Copie certificat nastere

            - Copie carte de identitate

- Documente doveditoare a statutului de veteran, luptator al revolutiei din 1989, persoana cu handicap

- Cupon pensie

- Adeverinta de elev / student

- Carnet de somer

IMPORTANT :          - Legitimatia de transport nu este transmisibila.

 

                                     - Este obligatorie prezentarea legitimatiei de transport conducatorului auto la urcarea in mijlocul de transport si la cererea acestuia pentru control.

 


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de

Gospodarie Comunala, compartimentul de Transport Public

Local, informeaza cetatenii ca in data de 01.01.2020 transportul

local de pasageri nu va fi efectuat, urmand ca din 02.01.2020

programul sa fie reluat conform graficului.

 

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de
Gospodarie Comunala, compartimentul de Transport Public
Local, informeaza cetatenii ca in data de01.01.2020 transportul
local de pasageri nu va fi efectuat, urmand ca din 02.01.2020
programul sa fie reluat conform graficului.

ANUNȚ

publicat azi: 29.11.2019

puz1

puz2

DESCARCA DOCUMENTELE SI PLANSELE AFERENTE

 

zip 512

 

 

 


ANUNT COLECTIV nr.18153/27.11.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi  pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. CALUGAREANU VASILE FLORIN Somatia nr.51199846/08.08.2019
2. CAPATANA NICUSOR-MIHAI Somatia nr.51199854/08.08.2019
3. DOMASNIANU D-TRU-DANIEL Somatia nr.51199914/08.08.2019
4. GHERGULESCU NICOLAE Somatia nr.51199808/08.08.2019
5. LAITIN LAZAR LUCIAN Somatia nr.51199856/08.08.2019
6. MUICA DORIAN Somatia nr.51199800/08.08.2019
7. MUICA DORINA Somatia nr.51199802/08.08.2019
8. MUICA ILIE Somatia nr.51199804/08.08.2019
9. PILUT ION Somatia nr.51199798/08.08.2019
10. SAIN FLORIN-COSTIN Somatia nr.51199820/08.08.2019
11. STEFAN LEONARD Somatia nr.51199794/08.08.2019
12. SC CRISTA COM SRL Somatia nr.51200067/08.11.2019
13. DOMILESCU GHEORGHE Somatia nr.51199866/08.08.2019
14. DOMILESCU DANIEL Somatia nr.51199864/08.08.2019
15. IENEA PETRU ANDREI Somatia nr.51199868/08.08.2019
16. NITU DANIEL FLORIAN Somatia nr.51199876/08.08.2019
17. ACHITAT Somatia nr.51199900/08.08.2019
18. VASILE OVIDIU Somatia nr.51199896/08.08.2019
19. VANTURIS STANUTA Somatia nr.51199870/08.08.2019
20. SC TIMBER PLANET SRL Somatia nr.51200071/11.11.2019
21. IOVANOVICI ION MIHAI Somatia nr.51199830/08.08.2019
22. RIF ANGEL IONUT Somatia nr.51199838/08.08.2019
23. SITARIU LIA Somatia nr.51199826/08.08.2019
24. STANOMIR VIOREL Somatia nr.51199818/08.08.2019
25. TROACA SILVIU LAURENTIU Somatia nr.51199836/08.08.2019
26. CRISTESCU NELUTU Somatia nr.51199890/08.08.2019
27. OPRESCU CRISTINA-CATALINA Somatia nr.51199884/08.08.2019
28. STOICA ALEXANDRU MIHAIL Somatia nr.51199886/08.08.2019
29. LAITIN LAZAR LUCIAN Instiintare privind infiintare poprire 12772/09.07.2019
30. OTIMAN PETRU Instiintare privind infiintare poprire 12748/09.07.2019
31. SUSANA ION Instiintare privind infiintare poprire 12837/10.07.2019; 12839/10.07.2019
32. MUICA DORIAN Instiintare privind infiintare poprire 12784/09.07.2019; 12782/09.07.2019
33. LATCHESCU TOMA-LUCIAN Instiintare privind infiintare poprire 12777/09.07.2019
34. URDES ION Instiintare privind infiintare poprire 12844/10.07.2019
35. SANDRU-UNTARU SILVIU-VICHENTE Instiintare privind infiintare poprire 12827/10.07.2019
36. SC SILDEMAR SRL Somatia nr.51200074/12.11.2019
37. VELA FLORICA Somatia nr.51199816/08.08.2019
38. DARAVOINA SORIN ION Somatia nr.51199790/08.08.2019
39. KANALAS AUGUSTIN Somatia nr.51199812/08.08.2019
40. NEGHINA VASILE Somatia nr.51199892/08.08.2019
41. KANALAS SOFICA Somatia nr.51199814/08.08.2019
42. TUNEA SORIN DANUT Somatia nr.51199888/08.08.2019
43. SC OMG MARGO CARAS SRL Somatia nr.51200073/11.11.2019

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 27.11.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


REZULTATE FINALE

la interviul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ SCRIS PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 76,66 92,33 84,49 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare

Afisat azi 20.11.2019, ora 13,00


REZULTATE INTERVIU

la interviul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 92,33 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 20.11.2019, ora 13,00


REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 76,66 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU in data de 22.11.2019, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 20.11.2019, ora 11,20


ANUNȚ

VE

Primăria Băile Herculane anunță depunerea unui proiect în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, Apel "Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice", - proiectul are ca obiectiv "Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Vila Elisabeta". Suma nerambursabilă solicitată pentru proiectul nostru este de 2.000.000 Euro. Apelul a fost închis, iar în cadrul apelului au fost depuse în EMSC 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387,58 lei (43.430.941 Euro). Bugetul total alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro. La nivelul județului Caraș-Severin s-au depus doar 2 astfel de proiecte.

340 harta


REZULTATE FINALE

CONCURS 09.09.2019 respectiv 13.11.2019

Compartiment Iluminat Public

Muncitor calificat (electrician) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 65 90 77.50 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 14.11.2019, ora 13,00.

Afisat azi ; 13.11.2019, ora 12,00


REZULTAT SELECTIE DOSARE

Cuprinzand rezultatul selectarii dosarului de inscriere la concursul (examenul) organizat in data de 20.11.2019, pentru ocuparea functie publice de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Avand in vedere prevederile art.50 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , comisia de examen intrunita in data de 13.11.2019, dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Iliescu Delia Mariana 17.502/11.11.2019 ADMIS

Contestatiile se depun la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 20.11.2019, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 13.11.2019, ora 15,00

 


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 08.11.2019

-          Compartiment Iluminat Public

-          Muncitor calificat (electrician) – 1 post

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 65 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 12.11.2019, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 13.11.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

 


ANUNȚ

REZULTATE FINALE SELECTIE DOSARE

Comisia de analiză și selecție a dosarelor de candidatură primite în urma anunțului Primăriei Băile Herculane pentru selecția partenerilor pentru proiectele finanţate in cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE 2014-2021  anunță câștigătorul la evaluarea ofertelor și selecția ca partener:

Nr.crt. Denumire Asociație Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE SELECȚIE

REZULTAT

FINAL

OBSERVAȚII 
1. ASOCIAȚIA PRIN BANAT  17.067/30.10.2019 ADMIS  - nu au fost depuse contestații

data publicării: 06.11.2019

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 08.11.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Iluminat Public

-          Muncitor calificat II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 898/28.10.2019 ADMIS  

Candidatul nemultumit poate depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 5.11.2019, ora 14,00.

Candidatul declarat admis se vor prezenta in data de 08.11.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 04.11.2019


ANUNȚ

REZULTATE SELECTIE DOSARE

Comisia de analiză și selecție a dosarelor de candidatură primite în urma anunțului Primăriei Băile Herculane pentru selecția partenerilor pentru proiectele finanţate in cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE 2014-2021  anunță candidații admiși pentru evaluarea ofertelor și selecția ca partener.

Nr.crt. Denumire Asociație Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE SELECȚIE REZULTAT OBSERVAȚII 
1. ASOCIAȚIA PRIN BANAT  17.067/30.10.2019 ADMIS  

 

data publicării:04.11.2019

 

 


ANUNȚ

orar bus

Primăria Băile Herculane prin Serviciul de Gospodărie Comunală a Orașului anunță mici modificări în cadrul graficului de circulație a transportului public local. Acesta este noul grafic valabil de la 01 noiembrie 2019.

Descarcă / Tipărește

pdf download

 


COMUNICAT

bh23

În urma ședinței de Consiliu Local de ieri 30.10.2019 la inițiativa domnului primar Miclău Cristian, s-a votat și aprobat de către consilieri ca sumele ce se încasează cu titlu de "taxă de stațiune" să fie folosite pentru finalizarea și realizarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Centru Vechi Istoric din orașul Băile Herculane”. În cadrul acestui P.U.Z. accentul va fi pus pe readucerea acestei zone în atenția turiștilor prin dezvoltarea componentei de agrement, SPA și Wellness, promenadă și relaxare, iar ca o noutate va fi și valorificarea luciului de apă de pe râul Cerna în porțiunea cuprinsă în acest P.U.Z.

Considerăm că această viziune de dezvoltare a acestei zone este bine venită și va contribui la sporirea numărului de turiști ce vor vizita stațiunea Băile Herculane, la creșterea numărului de înoptări, la creșterea atractivității stațiunii în rândul turiștilor tineri și cu vârste medii, precum și la crearea cât mai multor locuri de muncă în orașul nostru.

Mulțumim pe această cale tuturor Consilierilor Locali care au înțeles importanța dezvoltării din punct de vedere turistic a acestei zone din stațiunea Băile Herculane.


ANUNȚ

p100

Astăzi 28.10.2019 Primăria Băile Herculane prin implicarea personală a domnului Primar Miclău Cristian a reușit deblocarea conturilor primăriei și sistarea executării silite, prin semnarea unui angajament de plată și o reeșalonare a datoriilor astfel încât să poată fi plătită întreaga sumă provenită din emiterea obligațiunilor până la scadența acestora în anul 2020. Mulțumim pe această cale partenerului nostru Banca Comercială Română pentru promptitudinea de care a dat dovadă în rezolvarea acestei situații.

 

 


data publicarii: 28.10.2019 ora 08.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

aSSE7

12sse

13sse

14sse

15sse

aSSE7b

17sse

18sse

19sse

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 


ANUNȚ

VE

Primăria orașului Băile Herculane urmărește obținerea de finanțare europeană pentru renovarea monumentului istoric “Vila Elisabeta”. Proiectul vizează consolidarea, reabilitarea și amenajarea monumentului istoric “Vila Elisabeta”, parte integrantă din patrimoniul orașului, cu funcțiunea de casă de cultură, localizat în orașul Băile Herculane, în scopul dezvoltării turismului și activităților culturale. Investițiile propuse sunt de natură arhitecturală și funcțională, dar și intervenții de tip “reparații” și “reabilitări”, care nu modifica forma si volumetria actuală a clădirii și nu afectează valoarea istorică a acesteia. Ca urmare a restaurării, consolidării și refuncționalizării clădirii, funcțiunea acesteia va fi preponderent culturală, destinată atât comunității locale, cât și turiștilor interesați de cunoașterea istoricului local.

În acest scop rugăm atât localnicii cât și turiștii care apreciază și iubesc acest imobil să răspundă la următorul sondaj de opinie despre Vila Elisabeta. Rezultatele sondajului vor fi folosite pentru argumentarea necesitatii renovarii monumentului istoric, precum si a altor criterii de punctaj.

Sondajul este realizat online și este anonim, la el poate participa oricine are o legătură la internet fie de pe telefonul mobil sau PC, accesând link-ul de mai jos:

https://www.quicksurveys.com/s/Hb5f8

 


ANUNȚ

1a  2a

Sâmbătă 19 octombrie 2019 a avut loc deschiderea cursurilor din cadrul Școlii de Turism "COLTIȘOR DE ROMÂNIA" ce a avut loc la Liceul "Hercules" din localitate cu sprijinul Primăriei Băile Herculane. Această primă manifestare a avut două părți, una teoretică și una practică în teren, încheiată cu o frumoasă manifestare de voluntariat, în cadrul căreia fiecare cursant / participant a plantat un trandafir în parcul din centrul istoric al stațiunii. La finalul cursului de sâmbătă, copiii au primit și o temă de casă pe care să o rezolve până la următoarea întâlnire din luna noiembrie 2019. Considerăm că această primă manifestare s-a bucurat de un real succes și a fost apreciată pozitiv atât de elevi cât și de cadrele didactice prezente.

5a

 

 


data publicarii: 21.10.2019 ora 10.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

an5a

12sse

13sse

14sse

15sse

an5b

17sse

18sse

19sse

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 


publicat aztazi: 21.10.2019 

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie vacanta

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 20.11.2019 pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

-          Compartiment Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ – studii superioare – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 21.10.2019, ora 8,00 – 11.11.2019, ora 15,00.

 

Conditii generale de participare la concurs:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice – specializarea: drept
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 14,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, telefon 0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

BIBLIOGRAFIA
Concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I,grad profesional asistent- Compartiment Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

1. Constitutia Romaniei

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a- III- a- Administratia publica locala, Titlul V – Autoritatile administratiei publice locale, Cap. I, II, III, IV, VIII, Titlul VI – Mandatul de ales local, Titlul VII – Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale, Partea a- V-a – Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, Titlul I – Exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, Partea a- VI –a - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, Partea a- VII- a - Raspunderea administrativa, Partea a- VIII – a – Servicii publice .

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.24/2000- privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordonanta nr .27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completările ulterioare

7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

FIŞA POSTULUI

NR._________________________

 

 

Denumirea postului : CONSILIER JURIDIC, GR. ASISTENT

Nivelul postului: Funcţie publică corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie

Scopul principal al postului:Rezolvarea litigiilor în care institutia este parte şi acordare de consultanţă juridică

Condiţii specifice privind ocuparea postului:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte juridice

1.Studii de specialitate:

2.Perfecţionări (specializări):

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): – minimum nivel mediu .

4.Limbi străine ****) (necesitate şi grad de cunoaştere): – minimum nivel mediu.

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :

- capacitate de planificare, concepţie, analiză şi sinteză ;

-abilitati de comunicare si negociere;

- capacitate de lucru în condiţii stresante ;

- flexibilitate în gândire şi creativitate ;

- capacitate de adaptare la nou ;

- capacitate de lucru individual şi în echipă ;

- respect şi exigenţă în aplicarea legislaţiei ;

- corectitudine, obiectivitate şi imparţiabilitate în aprecieri;

- conduită morală ireproşabilă ;

- capacitate de comunicare şi îndrumare

- competenţă în redactare

- comportament şi responsabilitate la nivelul exigenţelor funcţiei.

6.Cerinţe specifice (ex. călătorii frecvente, delegări, detaşări): deplasări potrivit dispozitiilor conducerii instituţiei, lucru sistematic peste program.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 

- Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale institutiei
- Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale institutiei in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice, romana ori straina.
- Asigurarea de consultanta si informarea permanenta a compartimentelor institutiei cu privire la modificarile legislative.
- Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica a institutiei.
- Rezolva cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului.
- Redacteaza contracte (
contracte de inchiriere, concesionare, prestari servicii, vanzare) ,orice alt contract, negociaza clauzele legale contractuale, in limitele lucrarilor repartizate si a delegatiei primarului

- Redacteaza, avizeaza si contrasemneaza acte juridice, verifica identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data actelor incheiate ce privesc institutia
- Verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare si raspunde juridic pentru conformitatea lor cu prevederile legale incidente
- Raspunde de rezolvarea prompta a reclamatiilor ce intra in atributiile postului

- Raspunde de transmiterea la timp, intr-o forma corecta si completa, a informatiilor conform atributiilor ce-i revin.

- In conditiile in care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, raspunde de formularea unui raport/referat de neavizare in care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului.
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
- Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI.
- Respecta Regulamentul de Ordine Interioara
- Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
- Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei

- Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;

- răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

ATRIBUTII COMUNE

 

a) propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;

b) raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care revin personalului si asigura aplicarea corecta acestuia;

c) raspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu contribuabilii;

d) asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care, potrivit legii sau reglementarilor interne, constituie secret de serviciu si / sau nu pot fi date publicitatii;

e) raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;

h) indeplineste orice atributii stabilite de conducerea unitatii in legatura cu sarcinile specifice din domeniul de activitate.

i) răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

 

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă,

c) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

e )să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern, şi /sau Contractul Colectiv de Muncă;

f) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

g) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Fiecare salariat are ,la locul de munca urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor,aduse la cunostinta sub orice forma de conducatorul institutiei

b) sa utilizezeinstalatiile,utilajele,masinile ,aparatura,echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice,precum si celor date de angajator .

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor,

d) sa comunice imediat dupa constatare ,conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu ,precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor

e) sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu,

f) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la producerea incendiilor.

Obligaţii si Restricţii:         
- să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoara în cadrul instituţiei;
- este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;      
- trebuie să lase şi să păstreze spaţiul de lucru curat, iar celelalte mijloace din dotare, pe care le-a folosit, în stare bună ;

-respectarea si conformarea in fata prevederilor legale si a procedurilor/regulamentelor interne in ceea ce priveste activitatile desfasurate sau regulile de conduita generala   ;

-sa raspunda de indata solicitarilor aprobate de Primar avand ca obiect comunicarea unor informatii sau efectuarea unor operatiuni din sfera de activitate care provin de la alte Compartimente/Servicii din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului ;

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului

1.Denumire - Consilier juridic

2.Clasa - I

3.Gradul Profesional - Asistent

4. Vechimea in specialitate necesara – minim 1 an

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relationala interna:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: Primar, Viceprimar, Secretar general

- superior pentru : - nu este cazul

-b) Relaţii funcţionale: Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directiile si serviciile publice de interes local ale Consiliul Local al orasului Baile Herculane

c) Relaţii de control: - nu este cazul

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă in instanta si in relaţiile cu celelalte structuri funcţionale ale administratiei publice

2. Sfera relationala externa:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Prefectura, Consiliul Judetean, instante de judecata

b) cu organizaţii internaţionale: ______________________________________

c) cu persoane juridice private: ______________________________________

3. Limite de competente:Poate lua hotărâri şi întreprinde acţiuni doar cu aprobarea conducătorului  ierarhic şi are libertate decizionalăla la nivelul atribuţiilor.

 

Delegarea de atribuţii

4. Delegarea de atributii si competenta:

 

Intocmit de:

Numele si prenumele :

Functia publica de conducere : Secretar general

Semnatura ____________________­­­­­­­___________

Data intocmirii :

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului :

Numele si prenumele:

Semnatura _________________

Data:

Contrasemneaza :

Numele si prenumele :

Functia publica de conducere : Primar

Semnatura ____________________­­­­­­­___________

Data intocmirii :


COMUNICAT

poprire
În anul 2006 Orașul Băile Herculane a emis obligațiuni municipale în valoare de 3.150.000 lei conform Prospectului de Ofertă Publică Primară de Vânzare, autorizată de C.N.V.M. sub numarul 456/09.02.2006. Plata acestora a fost una normală până în anul 2009, iar din iunie 2009 s-au efectuat doar plăți parțiale reprezentând “cuponul” și rata de principal aferentă scadențelor ce au urmat, astfel că, la data de 31 decembrie 2014 Primăria Orașului Băile Herculane înregistra o restanță totală în valoare de 897.944,33 lei (din care 466.956,00 lei principal restant și 432.886,37 lei dobândă restantă), cand BCR-ul a emis primele somații de plată. În intervalul 2014 – 2016 nu s-au mai efectuat plăți, iar Bursa de Valori București delistează emisiunea de obligaţiuni cu probleme "Băile Herculane" simbol (BHR20), după ce această emisiune a fost pe lista de monitorizare în ultimele şase luni, iar Primăria nu a numit un agent de plată, potrivit unui comunicat. Investitorii în obligaţiunile emise de Băile Herculane au rămas cu “buza umflată”, după ce primăria nu le-a mai achitat nici dobânda, nici principalul, începând cu 2009.
În decembrie, Autoritatea de Supraveghere Financiară l-a amendat cu 10.000 de lei pe fostul primar al oraşului Băile Herculane, Nicuşor Vasilescu, pentru că autoritatea locală nu a informat investitorii cu privire la incapacitatea de plată a cupoanelor şi ratelor de principal, iar unii dintre investitori au apelat la instanţă, ca să îşi recupereze banii. (așa cum reiese și din următorul articol de presă, de unde puteți afla mai multe amănunte https://www.bursa.ro/bvb-delisteaza-emisiunea-de-obligatiuni-cu-probleme-baile-herculane-06931425 )
Încă de la preluarea actualului mandat al domnului primar Miclău Cristian, Primăria Băile Herculane a reluat plata acestor obligațiunii cât și a dobânzilor restante, astfel că primul ordin de plată îl regăsim în data de 21.07.2016 când s-au plătit 100.000 lei. În toată această perioada 2016 – prezent, s-au făcut plăți în valoare totală de 795.000 lei, dar insuficient pentru ajungerea la zi cu aceste „datorii istorice” din perioada mai sus amintită.
Astfel că astăzi 18.10.2019 a fost instituită poprirea conturilor Orașului Băile Herculane de către Banca Comercială Română S.A. principalul investitor și deținător al acestor obligațiuni. Această poprire nu va afecta însă plata salariilor și funcționarea instituției în continuare ci doar plata altor obligații financiare și fiscale, până la achitarea sumei de 378.941,41 lei consemnată în această poprire. Primăria Băile Herculane este în continuare încrezătoare că va trece cu bine și peste acest impediment de natură financiară așa cum a mai trecut și peste altele din 2016 și până în prezent, reușind să facă față tuturor nevoilor de finanțare de care are mare nevoie orașul nostru.


INFORMAŢII - AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

SEZONUL RECE 2019-2020

      Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2019- martie 2020.

     Primaria orasului Baile Herculane, prin  Direcţia de Asistenţă Socială Baile Herculane informează Cetăţenii orasului Baile Herculane că va pune la dispoziția solicitanților cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei pentru sezonul rece 2019-2020, începând de luni, 21 octombrie 2019.

    Formularul tip ”Cerere-Declarație pe propria răspundere”(Model) privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se depune, începând cu data de 21 octombrie 2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială , din str. Mihail Eminescu, nr. 10, etaj.1 cam. 4.

 Formularul tip ”Cerere-Declarație pe propria răspundere” privind acordarea ajutorului    pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri se depun împreună cu actele (Listă acte) doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către persoana singură/familia.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect  componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

     La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

    Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face prin dispoziție a primarului orasului Baile Herculane după cu urmează:

  • ·începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
  • ·începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

Persoanele cu domiciliul pe raza orasului Baile Herculane care locuiesc în fapt pe raza altei unități administrativ teritoriale pot solicita o adeverinţă prin care se atestă faptul că au/nu au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței pe raza orasului Baile Herculane.

      Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

       Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului, puteţi contacta Directia de Asistenta Sociala, Str. Mihai Eminescu, nr. 10, telefon: 0255/560439 tasta 8.

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Iluminat Public:

Muncitor calificat II (electrician)   - 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat II (electrician) se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 08.11.2019,   ora 10.00 sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 13.11.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 01.11.2019, ora 13.00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

  1. 1.Muncitor calificat II (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- cursuri de calificare in meseria de electrician

- conditiile minime de vechime – 5 ani

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat II (electrician)

1) Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

2) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

4) Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 


ANUNȚ

deseuri

 

Primăria Băile Herculane anunță că în perioada 25.10 - 27.10.2019 (vineri, sambata, duminica) are loc campania de colectare a deșeurilor (DEEE) - Deșeuri Electronice si Electrice - Orice echipament vechi/defect (televizor, frigider, telefoane, aspiratoare, cuptoare electrice, aeroterme, cuptoare cu microunde etc.) poate fi numit DEEE, orice aparat sau echipament cu alimentare pe baterii sau 220v.  Această colectare se va face pe întreg orașul, iar cetățenii sunt rugați să participe prin depunerea acestor deșeuri la locurile obișnuite de depozitare a gunoiului menajer, iar Primăria Băile Herculane prin Serviciul de Gospodărie Comunală a Orașului Băile Herculane va transporta aceste deșeuri la locul unic de depozitare în vederea colectării. Această acțiune se va face în colaborare cu Asociația Română pentru Reciclare (RoRec) și face parte din campania "Curățenia de Toamnă la Băile Herculane".


ANUNȚ

austria2

În contextul dezvoltării relațiilor bilaterale româno-austriece în județul nostru vă prezentăm informații de interes pentru potențialii investitori de pe raza UAT Băile Herculane, precum și informații recente și interesante despre economia austriacă și mediul de afaceri austriac accesând pagina web www.advantageaustria.org/ro și ediția de toamnă a newsletter-ului ambasadei austriei la adresa: www.advantageaustria.org/ro/10_2019_AUSTRIAN_BUSINESS_NEWS_RO.pdf 


ANUNȚ

Delimitarile secțiilor de votare la "Alegerile pentru Presedintele României - Turul 1"

delimitari 1

delimitari 2


ANUNȚ

asigurare

Primăria Băile Herculane invită pe toți cei interesați de "Asigurarea obligatorie de locuinta PAD" la un "Program de educație financiară pentru beneficiarii polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD)", manifestare care are principala misiune de a proteja interesele și drepturile consumatorilor produselor financiare specifice piețelor nebancare, dezvoltarea acestor piețe, asigurarea transparenței și a stabilității lor sistemice. Acest program va avea loc la sediul Primăriei Băile Herculane în data de 16.10.2019 cu începere de la ora 13.00. Se va dezbate toată problematica legată de acest tip de asigurare cu beneficiarii acestor polițe de asigurare și specialiști din cadrul ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară).

ASF 001


INFORMARE

 

               Începând cu data de 14.11.2019, la solicitarea PRIMĂRIEI BĂILE HERCULANE, Operatorul S.C. Ecologica Băile Herculane SRL va trece la colectarea deseurilor menajere din poartă in poartă, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor. Totodată se vor desfiinţa punctele de colectare comune amenajate în jurul locuinţelor individuale (case).

       Pentru implementarea prevederilor O.U.G 74/2018, Operatorul S.C. Ecologica Băile Herculane SRL împreuna cu PRIMĂRIA BĂILE HERCULANE va pune la dispoziţia beneficiarilor serviciului de colectare a deşeurilor menajere (proprietari de locuinţe individuale), care au contract de prestări servicii încheiat, câte o pubela de 120 litri de culoare neagră, în mod gratuit în folosinţă, aceasta urmând a se înnapoia operatorului în cazul rezilierii contractului.. Pubelele vor fi puse la dispoziţia beneficiarilor astfel: pentru fiecare stradă se vor anunţa proprietarii de gospodarii cu 5 zile înainte de desfiinţarea punctelor comune de colectare, fiecare proprietar se va prezenta in 5 zile de la primirea anunţului la sediul societăţii pentru încheierea unui proces verbal de predare – primire, care va cuprinde şi programul de ridicare.

                Ridicarea deşeurilor se va face de cel puţin două ori pe săptămână conform unui calendar stabilit pentru fiecare stradă, ce va fi comunicat beneficiarilor serviciului de colectare a deşeurilor.

           Pubelele vor fi folosite exclusiv pentru deseuri menajere şi reciclabile, nefiind acceptate la ridicare deşeuri vegetale ( iarbă, crengi, rumegus, etc.), deşeuri inerte (rezultate din amenajări interioare, mobila, moloz) şi deşeuri electrice şi electrocasnice. Ridicarea deşeurilor vegetale, inerte şi a deşeurilor electrice şi electrocasnice se face de Serviciul de Gospodărie Comunală a Oraşului Băile Herculane.

           În perioada următoare, pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu impuse Primăriei Băile Herculane prin O.U.G. nr. 74/2018, se va pune la dispozitia beneficiarilor serviciului de salubrizare pubele de culoare verde sau saci menajeri pentru ridicarea deseurilor reciclabile, separat de deşeurile menajere, cu un calendar stabilit conform prevederilor legale.

           Serviciul de colectare a deşeurilor menajere şi reciclabile va fi prestat doar gospodăriilor care au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul.

pubele

 


SPRIJIN PENTRU COMUNITATE ȘI TURISM

horeca

Primăria Băile Herculane oferă elevilor și tinerilor din Băile Herculane posibilitatea participării gratuite la un curs de ”Orientare profesională și inițiere în turism”ce va avea loc în Băile Herculane în perioada 19 - 20 octombrie 2019, unde sunt asteptați să participe elevi și tineri cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani (30 de elevi) însoțiți si de 2 cadre didactice din localitate. Scopul acestui curs este de a orinta elevii si tinerii din Băile Herculane către meseriile HORECA.

Cursul va fi susținut de dl. Valentin Adrian Iliescu - Lector Management în Turism și Director Științific la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti si se va desfasura la Liceul “Hercules” din localitate în cadrul Școlii de Turism ”Colțișor de România”.

Acest prim curs va avea doua componente, în 19 octombrie cu începere de la ora 10:00 partea teoretica, iar in 20 octombrie cu începere de la ora 09:00 partea practică în teren, intitulată ”Ghid turistic în Băile Herculane” cu un tur pietonal a părții turistice a orașului, în care copiii interesați din grup, pe baza unei prezentări făcute de copii sau de inițiatorii cursului vor juca rolul unui ghid turistic pentru turiștii veniți în stațiune.


data publicarii: 07.10.2019 ora 10.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

anunt4c

12sse

13sse

14sse

15sse

anunt4c1

17sse

18sse

19sse

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 


ANUNŢ

grafic transp

Valabil de maine 02.10.2019

Acesta este noul grafic de circulatie pentru transportul public local adaptat conform solicitarilor calatorilor.

poate fi descarcat si tiparit

pdf download

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 26.09.2019 respectiv 30.09.2019

           

Compartiment Prestari servicii

Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. SAIN LACRAMIOARA 67 88.33 77.66 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 01.10.2019, ora 13,00.

Afisat azi ; 30.09.2019, ora 13,00

 


data publicarii: 30.09.2019 ora 10.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

a3e

12sse

13sse

14sse

15sse

a3e1

17sse

18sse

19sse

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 

 


REZULTAT PROBA PRACTICA

CONCURS 26.09.2019

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. SAIN LACRAMIOARA 67 ADMIS

           

Candidatul nemultumit poate depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 27.09.2019, ora 14,00.

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 30.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu cartea de identitate.

Afisat azi ; 26.09.2019, ora 15,00


ANUNŢ

trans1

Începând de mâine 24.09.2019 ora 06.30 se reia transportul local de călători pe ruta Centru – Gara si retur. Prețul unei călătorii va fi de 2 lei de persoană.

Persoanele cu domiciliul în Băile Herculane din urmatoarele categorii:

elevi

studenți

pensionari

persoanele în vârstă de peste 65 ani

șomeri

vor beneficia de gratuitate cu condiția obținerii legitimațiilor de călătorie, în baza documentelor justificative depuse la Serviciul de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Băile Herculane.

Transportul va fi efectuat după urmatorul program:

program transport local

 


data publicarii: 23.09.2019 ora 10.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

page2

12sse

13sse

14sse

15sse

page3

 

17sse

18sse

19sse

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 26.09.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Spatii Verzi

-          Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. SAIN LACRAMIOARA 319/16.09.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 19.09.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 26.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 19.09.2019, ora 9

 


data publicarii: 16.09.2019 ora 10.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

11sse

12sse

13sse

14sse

15sse

16sse

17sse

18sse

19sse

 

 

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

 

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 


ANUNŢ

 bike week 768x512

Primăria Băile Herculane va participa și anul acesta alături de alți 27 de participanți din țară înscriși până astăzi, la "Săptămâna Europeană a mobilității"

(EUROPEAN MOBILITY WEEK  16 - 22 septembrie 2019) cu o activitate ce va ajuta și incuraja mobilitatea urbană fără emisii de carbon. Astfel angajații Primăriei Băile Herculane precum și alte persoane ce vor să ni se alăture sunt îndemnate ca în data de 17.09.2019 să se deplaseze la și de la locul de muncă cu bicicleta sau pe jos, fără a folosi autoturismul sau alte mijloace poluante.


REZULTATE FINALE

CONCURS 09.09.2019

           

-          Compartiment Transport public local

-          Refernt II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU OVIDIU NICOLAE 89.66 ADMIS

Candidatul nemultumit poate depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 10.09.2019, ora 13,00.

Afisat azi ; 09.09.2019, ora 12:00


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 05.09.2019

-          Compartiment Transport public local

-          Referent II – 1 post

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU OVIDIU NICOLAE 79.33 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 06.09.08.2019, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 09.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.


MATERIAL INFORMATIV

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Spatii Verzi:

Muncitor necalificat  - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba practica in data de 26.09.2019, ora 10.00 parcarea din fata Primariei Baile Herculane

Proba interviu in data de 30.09.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 18.09.2019, ora 15,00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Muncitor necalificat - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          Studii – nu este cazul,

-   Conditiile de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – nu este cazul

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Calendarul de desfăşurare al concursului:

-          Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 18.09.2019, ora 15,00.

-          Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de 19.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 20.09.2019

-          Sustinerea probei practice in data de 26.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei practice se va face in data de 26.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 27.09.2019

-          Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 30.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei inteviu se va face in data de 30.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 01.10.2019.

-          Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 01.10.2019

 


ANUNŢ

Primăria Băile Herculane anunță

INTENȚIA DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru

ZONA IS - COMERT

Generat de obiectivul "Construire magazin Penny Market și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto si pietonale, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, totem publicitar, împrejmuire, organizare de șantier și branșamente la utilități."

A fost emis certificatul de urbanism, iar acest proiect și PUZ va intra în curând și în dezbatere publică, unde veți avea posibilitatea de a afla mai multe informații. Primăria Băile Herculane sprijină această investiție atât de necesară orașului nostru. Vă vom ține la curent cu acest proiect pe tot parcursul implementării sale.

penny

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 05.09.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport Public Local

-          Referent II – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. ILIESCU OVIDIU NICOLAE 255/26.08.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 02.09.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 05.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 30.08.2019, ora 9:00

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 05.09.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Spatii Verzi

-          Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. SAIN LACRAMIOARA 265/26.08.2019 RESPINS

DOSAR INCOMPLET

Nu face dovada studii si vechime

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 02.09.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 05.09.2019 ora 13,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 30.08.2019, ora 9:00

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functii contractuale vacante

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 18.09.2019 pentru ocuparea unei functii contractuale, de executie, vacanta de muncitor calificat I ( electrician), pe perioada determinata, din cadrul Compartimentului postimplementare proiect Centrala Fotovoltaica, după cum urmează:

1.Muncitor calificat I ( specialitate electrician) - studii M - 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA  18.09.2019  20.09.2019
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 10.09.2019, ora 13,00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice sunt :

- Muncitor calificat I (electrician) - studii M - 1 post

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- cursuri de calificare in meseria de electrician

- conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concurs – minim 2 ani

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I (electrician)

1) Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

2) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Calendarul de desfăşurare al concursului:

-          Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 10.09.2019, ora 13,00.

-          Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de 11.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 12.09.2019

-          Sustinerea probei scrise in data de 18.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei scrise se va face in data de 18.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 19.09.2019

-          Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 20.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei inteviu se va face in data de 23.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 24.09.2019.

-          Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 25.09.2019

 


REZULTAT FINAL

CONCURS 22.08.2019

-          Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice

-          Inspector de specialitate I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU VERONICA 88.66 ADMIS

           

Afisat azi ; 22.08.2019, ora 14:00

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 19.08.2019

           

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. CRISTESCU LAZAR 80.66 ADMIS
2. RADULESCU NICOLAE 77.66 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 23.08.2019, ora 14,00.

Afisat azi ; 22.08.2019, ora 14:00

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 19.08.2019

           

Compartiment Prestari servicii

Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. BOROGEAN CONSTANTIN 69 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 23.08.2019, ora 14,00.

Afisat azi ; 22.08.2019, ora 14:00


INVITATIE

In vedere depunerii unei oferte pentru achizitionarea de: servicii de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE” - COD PROIECT 119392

Autoritatea Contractanta ORASUL BAILE HERCULANE doreste sa achizitioneze servicii specializate de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE” - COD PROIECT 119392

In acest sens, va invitam sa depuneti o oferta de pret, oferta care se va depune astfel:

-          Termen limita de depunere: 29.08.2019, ora 12:00

-          Ofertele se transmit prin E-mail la adresa indicata mai jos sau se depune la Registratura Achizitorului, pana la data si ora limita indicata in invitatie/anunt:

Adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa registratura:

Str. Mihai Eminescu, nr. 10

Cod postal:325200

Baile Herculane, Jud. Caras-Severin, Romania

Telefon/fax: 0255-560439; 0255-560321


REZULTAT PROBA PRACTICA

CONCURS 19.08.2019

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitor necalificat I – 1 post

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. BOROGEAN CONSTANTIN 58 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 20.08.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 22.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 20.08.2019, ora 14:00

 


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 19.08.2019

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. CRISTESCU LAZAR 61.33 ADMIS
2. RADULESCU NICOLAE 55.33 ADMIS


Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 20.08.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 22.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 20.08.2019, ora 14:00

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Transport Public Local si Spatii Verzi:

      1.Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

      2.Muncitor necalificat   - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

1.Concursul pentru ocuparea postului de Referent II se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 05.09.2019,  ora 10.00 sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 09.09.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

2. Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba practica in data de 05.09.2019, ora 13.00 parcarea din fata Primariei Baile Herculane

Proba interviu in data de 09.09.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 29.08.2019, ora 15,30 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

1.Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-    absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat

-          abilitati de relationare – comunicare ,

-          abilitati pentru munca in echipa ,

-    conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 5 ani

2.Muncitor necalificat - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          absolvent liceu cu. diploma de bacalaureat sau scoala generala,

-          abilitati de relationare – comunicare ,

-          abilitati pentru munca in echipa ,

-   disponibilitate la un program flexibil .

-    conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

                 pentru concursul de ocupare a postului vacant de referent II (1 post )

                             din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1.Legea nr. 92/2007serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale.

2. Ordonanta 27/2011 privind transporturile rutiere;

4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 19.08.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport Public Local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. CRISTESCU LAZAR 210/29.07.2019 ADMIS  
2. RADULESCU NICOLAE 220/02.08.2019 ADMIS  

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 12.08 .2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 09.08.2019, ora 10:00


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 19.08.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Prestari Servicii

-          Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. BOROGEAN CONSTANTIN 221/05.08.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 12.08.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,00 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 09.08.2019, ora 10:00


COMUNICAT

obs

Punctul de vedere al Primăriei Băile Herculane referitor la reportajul tendențios și denigrator ce aduce prejudicii de imagine stațiunii Băile Herculane și autorității locale, realizat de Redacția Observator și difuzat pe postul de televiziune Antena 1 în data de 29 și 31 iulie 2019.

 

Reportajul începe în trombă cu imaginea cameramanul Cristi Popovici care ajunge “din prima” fix la 4 km de la ieșirea din stațiunea Băile Herculane într-o zonă de altfel pitorească în care Primăria Băile Herculane nu poate interveni legal și cheltui sume de la bugetul local deoarece toate suprafețele de teren de acolo apațin de Comuna Mehadia, o altă unitate administrativ teritorială. Acest alt UAT a închiriat sau concesionat legal sau mai puțin legal toată această zonă, provocând numeroase litigii ce implică și Apele Române și Parcul Național Domogled Valea Cernei. Menționăm pentru necunoscători ca Valea Cernei are peste 40 km și străbate teritoriul a trei județe (Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj) unde vin oameni din “absolut toată țara” cum bine se remarcă în reportaj. Primăria Băile Herculane nu se ocupă de colectarea gunoaielor având desemnat un operator specializat pentru acest lucru. Facem precizarea necesară că gunoaiele și șobolanii filmați se află la cel puțin 6 km de zona “hotelurilor de lux” din stațiune și nu lângă acestea așa cum se afirmă tendențios în reportaj.

 

“Aşa înţeleg autorităţile de aici din Băile Herculane să facă turism.” Amintim că Primăria Băile Herculane nu face turism ci face administrație pentru cei ce desfășoara astfel de activități, iar cu majoritatea covârșitoare dintre aceștia colaborăm foarte bine, sprijinindu-i cu investiții pe partea de infrastructură și probleme ce țin de o stațiune turistică, mărturie stau proiecte demarate și aflate în diferite faze de execuție, vizibile cu ochiul liber la o trecere obiectivă prin stațiune. În ultimii ani chiar se poate vorbi de o revigorare a turismului în zonă, în urma numeroaselor investiții în hoteluri, pensiuni și baze moderne de tratament, dar care sunt prea puțin mediatizate.

 

Despre clădirile aflate în paragină avem destui “specialiști” care explică chiar în acest reportaj cum au fost mutate, pasate și driblate. Majoritatea acestor clădiri au sechestru asigurator și se află în litigiu. În cazul acestor cladiri “private” și la propriu și la figurat de o binemeritată renovare lăsăm alte instituții să se pronunțe, cât mai curând posibil.

 

Iar despre cameramanii care întâi “lovesc” și apoi te întreabă “cum te simți”?, le dorim să aibă parte de atâta obictivitate pe cât și oferă. Nu ne dorim să interacționăm cu ei.

 

Pentru că am ajuns la Ministerul Turismului și la declarațiile domnului ministru Bogdan Trif, aici trebuie să zăbovim un pic și să fim mai expliciți. Domnul ministru ne spune o poveste din acelea “nemuritoare” cu care nenumărați predecesori din guvernarea PSD (sau nu, ...după caz) „au adormit” mai multe generații de primari din această frumoasă stațiune, cum că ar fi visteria plină de bani, iar noi ca niște “leneși” ce suntem nu venim la cerșit. Nu, domnule ministru, “la cerșit” au venit alți primari anteriori și nu s-au ales decât cu promisiuni deșarte și “praf în ochi”. Amintim distinsului ministru că, în speță, Ministerul Turismului și guvernarea PSD este datoare moral acestei stațiuni încă din 2001 de la “marea privatizare a stațiunii”, stațiune oferită pe tavă unui coleg de partid (la acea vreme), la prețul, pe care ne este jenă să-l dezvăluim. Datorie morală care crește de la an la an, din cauza numeroaselor problemelor create stațiunii cu această privatizare.

 

Iar despre cine și cât de „leneș” este, îi lăsăm pe cititori să se pronunțe.

Vă oferim mai jos o listă de proiecte din perioada 2011 – 2016, toate cu finanțare guvernamentală (MINISTERUL TURISMULUI / AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM din cadrul MINISTERULUI ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI / MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE / COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII / MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI / *posibil să fi omis o denumire, redenumire de minister sau agentie)

Listă de contracte de finanțare semnate pentru care s-au alocat fonduri din buget și oprite ulterior din lipsa fondurilor, proiecte aflate în diferite stadii de executie și sistate pe termen nedefinit.

-          AQUAPARC THERME HERCULI

-          DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT, STATIUNEA BAILE HERCULANE

-          INFIINTARE CENTRU MULTICULTURAL “HERCULES” PRIN REABILITARE CLADIRE CINEMATOGRAF SI EXTINDERE CU CORP DE CLADIRE P+1E, IN ORASUL BAILE HERCULANE, JUD. CARAS-SEVERIN

-          REABILITARE INDIGUIRE RAU “CERNA” INTRE PODUL DE PIATRA SI IZVORUL NEPTUN 2

-          REABILITARE TRASEE TURISTICE IN ORASUL BAILE HERCULANE, JUD. CARAS-SEVERIN

-          REABILITARE POD DE PIATRA SI POD DE FONTA IN ORASUL BAILE HERCULANE

 

Atât noi cât și primarii anteriori am făcut nenumărate demersuri de reluare a finațării și de continuare a acestor proiecte, avem arhiva plină de adrese catre instituțiile mai sus menționate, încă de la preluarea mandatului în 2016 aceste proiecte au fost tratate cu seriozitate și au constituit o prioritate pentru noi, exemplu. (adresa către MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM nr. 11365/17.08.2016, cu toate aceste proiecte demarate prin HG 120/2010 si necesarul de finantare pentru a putea fi cuprinse in bugetul pe 2017) și pentru faptul că instituția noastră a cheltuit deja sume importante cu obținerea autorizațiilor necesare, avizelor, proiectelor tehnice, studiilor de fezabilitate, proiectelor DALI, etc... iar dacă cu aceste proiecte nu ar fi fost amăgiți niște primari anteriori acum aveam un buget mult mai generos, iar stațiunea cu siguranță arăta mai bine.

 

Domnule Ministru, dacă cumva aveți pe la minister o persoană “harnică” să se intereseze despre aceste proiecte, promitem că-i punem la dispoziție toate datele și documentele necesare, să putem vedea ce putem “salva” din ele, atunci cu siguranță vom mai scădea și din acea datorie morală pe care o aveți față de noi.

 

Iar ca să vă demostrăm că nu este vorba nici de lene și nici de prostie promitem să vă invităm la inaugurarea fiecărui proiect realizat de noi cu ajutorul fondurilor europene, lista acestora regăsindu-se pe pagina web a instituției.

Aceste proiecte vor arăta locuitorilor și turiștilor sosiți în stațiune că se poate și altfel.

 

Încheiem aici acest comunicat nu înainte de a sublinia niște aspecte importante legate de ultima parte a reportajului.

 

Sfătuim pe domnul cameraman Cristi Popovici, ca atunci când va reveni în stațiune să-și aleagă mai cu grijă “ghidul turistic” neautorizat (fost consilier local care și-a pierdut mandatul din cauza absențelor), să nu fie nevoit să-și rupă mașina pe drumuri ce nu sunt trecute pe hartă și trasee turistice imaginare ce străbat o fostă haldină de gunoi, care astăzi este un deponeu autorizat ce aparține Consiliului Local. Acest deponeu este pentru materiale și resturi vegetale si materiale provenite din constructii, moloz, caramizi (de unde și mirarea “turiștilor” cand au dat peste aceste deșeuri acolo). Este adevărat că acolo nu trebuiau să fie depozitate și altfel de deșeuri, dar ce să-i faci, lumea este plină de binevoitori.

 

Suntem deschiși și total transparenți tuturor acelora care vor să se informeze și să informeze obiectiv despre stațiunea Băile Herculane așa cum este ea cu bune și rele și lucrăm în continuare la dezvoltarea orașului spre folosul localnicilor și al turiștilor.

 


COMUNICAT

trei

Primăria Băile Herculane potrivit principiului independeței juridice, al reciprocității, al transparenței și cooperării precum și al protejării interesului public, aspecte ce se găsesc și în protocolul de colaborare încheiat cu ASOCIAȚIA LOCUS, (protocol încheiat în vederea punerii în siguranță și a reabilitării monumentului istoric Băile Neptun), solicită partenerului său ASOCIAȚIA LOCUS urgentarea găsirii soluției juridice promise (legale) și demarării lucrărilor de punere în siguranță a obiectivului asumat.

Instituția noastră rămâne deschisă colaborării în varianta agreată reciproc și materializată prin protocolul semnat și aprobat prin HCL 24/27.03.2018.

Facem această solicitare și așteptăm un răspuns cât mai curând posibil deoarece caracterul de urgență impune aceasta și lucrurile au tendința de a trena în defavoarea obiectivului comun, iar aceasta nu din cauza “necooperării” sau “neimplicării” noastre.

 


ANUNŢ

seminar turism

Primăria Băile Herculane invită toți agenții economici din turism, din stațiune (care au sediul social sau punct de lucru în Băile Herculane si activitate de baza, orice "activitate de turism" - conform CAEN, pentru a le prezenta prevederile OUG nr.114/2018 privind finanțarea prin CSPN prin Secțiunea de Relansare a Turismului Balnear.

Prezentarea va fi facută de domnul Valentin Adrian ILIESCU - Director Stiintific INCD Turism Bucuresti.

Întâlnirea va avea loc în sala de consiliu a Primăriei Băile Herculane 

marți 30.07.2019 cu începere de la ora 13.00.

Vă așteptăm să participați în număr cât mai mare!

Pentru cei interesați, în limita timpului se poate face și o prezentare legată de Legea Turismului și de Managementul Destinațiilor Turistice.

 


ANUNŢ CONCURS

pentru promovare in grad profesional

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru promovare in grad profesional:

  1. Inspector de specialitate I- 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 22.08.2019, ora 10.00   - in sala de sedinta a Primarie Baile Herculane

Bibliografia examenului de promovare este:

-          Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 , cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea 500/2002privind finanţele publice ;

-          Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-          Ordiunul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

-          Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

-          Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane – persoana de contact Isverceanu Gheorghe Mirel - telefon: 0255/560.439.

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Transport Public Local:

  1. Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local
  2. Muncitor necalificat I - 1 post in cadrul Compartimentului Prestari Servicii

1.Concursul pentru ocuparea postului de Sofer II se va organiza conform urmatorului calendar:

- Proba scrisa in data de 19.08.2019, ora 10.00 (pentru soferi)

- Proba practica in data de 19.08.2019, ora 10.00 (pentru muncitor necalificat I)

- Proba interviu in data de 22.08.2019, ora 10.00 (pentru ambele posturi)

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 08.08.2019, ora 15,30 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

  1. Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

2. Muncitor necalificat I - 1 post in cadrul Compartimentului Prestari Servicii

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          absolvent liceu cu. diploma de bacalaureat sau scoala generala,

-          abilitati de relationare – comunicare ,

-          abilitati pentru munca in echipa ,

-   disponibilitate la un program flexibil .

-    conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

 


ANUNȚ

zona 1

Primaria Baile Herculane anunta intrarea in faza de executie unui alt proiect de infrastructura de care vor beneficia in special locuitorii orasului. Ieri 22.07.2019 domnul primar Cristian Miclau a semnat contractul de executie de lucrari cu constructorul pentru proiectul “REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR ZONA 1 SI ZONA 2, Judetul CARAS-SEVERIN – IN ORASUL BAILE HERCULANE”, proiect in valoare totala de 3.614.939,95 RON fara TVA. Proiectul va cuprinde refacerea partii carosabile, trotuarelor, parcajelor vechi, extinderea cu noi locuri de parcare, zonelor verzi, precum si iluminatul public in zona dintre blocuri –  (zona 1) si de asemenea in spatiul situat in zona cartier blocurilor ANL (zona 2) unde se va amenaja in plus si un loc de joaca pentru copii. Durata de executie a proiectului este de 24 luni.

zona 2


REZULTATE FINALE

CONCURS 22.07.2019

           

-          Compatiment cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

-          Referent I – ½ norma - 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. DOANDES LAURENTIU ADRIAN 63 80 71,5 ADMIS

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 23.07.2019, ora 14,00

Afisat azi: 22.07.2019, ora 14:00

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 22.07.2019 – Compartiment cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

-          Compatiment cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

-          Referent I – ½ norma - 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. DOANDES LAURENTIU ADRIAN 12.622/04.07.2019 ADMIS

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 16.07.2019, ora 13,00.

Candidatul declarant admis se va prezenta in data de 22.07.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 15.07.2019, ora 13:00

 


ANUNŢ

02072019

Astăzi 02.07.2019 dl. primar Miclău Cristian împreună cu dl. Sorin Maxim - Director General ADR Vest au semnat contractul de finanțare în valoare totală de 13.767.502,37 lei cu TVA (aprox. 2.930.000 euro) pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE", acest proiect cuprinde:
- reabilitare Teatrul de Vară din parcul Vicol
- reabilitare fantână publică de apă plată
- amenajarea unei noi fântâni publice de apă plată
- asfaltare parcare “Căsuța Piticilor”
- reabilitare spații verzi între Pavilion 12 și Vila Elisabeta

Acest nou proiect pentru care s-a obținut această finanțare vine în completarea celorlalte proiecte ale Primăriei Baile Herculane, care se află în diverse stadii de implementare, lista proiectelor și stadiile de implementare se pot consulta pe pagina web a primăriei la adresa: https://www.primaria-baileherculane.ro/in…/proiecte-in-lucru


info1

alimente1


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras-Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante de :

  1. Referent I – ½ norma - 1 post – din cadrul Compatimentului cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura:

Concursul se vaorganiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 22.07.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 25.07.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 12.07.2019, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fostcondamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Referent I – ½ norma - 1 post

Conditii de participare:

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în weekend

            - vechimea constituie avantaj

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, încopie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Rostescu Anisoara - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

1.OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Ordinul nr. 2.883/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul nr. 2.193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 215/2001 prvind administratia publica locala,cu modificările şi completările ulterioare;


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 03.07.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. RADULESCU NICOLAE 143/20.06.2019 RESPINS

DOSAR INCOMPLET

Nu face dovada atestatului transport persoane

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 27.06.2019, ora 11,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 03.07.2019 ora 10, la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi, 26.06.2019 ora 10:00