Primăria Băile Herculane

  
  
  

ASISTENTĂ SOCIALĂ


FORMULARUL DE ÎNSCRIERE (CERERE) DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUINȚE SOCIALE

CERERE pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL

CERERE - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE - PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA

 

URBANISM


CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

DECLARATIE valoare lucrari

MODEL panou investitie

REGISTRUL AGRICOL


CERERE REGISTRUL AGRICOL

 

SERVICIUL DE EVIDENȚA POPULAȚIEI


Exercitarea atribuțiilor de stare civilă - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/220201

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE

CERERE pentru eliberarea actului de identitate - a se tipari fata verso

CERERE de schimbare de nume

DECLARATIE DE CASATORIE (anexa 2 + anexa 3)

CERERE de divort (anexa 3 + anexa 5)

CERERE eliberare nastere / casatorie / deces

CERERE pentru eliberarea actului de identitate - cetateni romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania - a se tipari fata verso

CERERE pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei - a se tipari fata verso

CERERE ÎNSCRIERE AUDIENȚE


CERERE ÎNSCRIERE AUDIENȚE


TAXE SI IMPOZITE

DOCUMENTE SI FORMULARE IN FORMAT EDITABIL