Primăria Băile Herculane

  
  
  

NOIEMBRIE

Dispozitie privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 12.11.2020

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 03.11.2020

OCTOMBRIE

 

SEPTEMBRIE

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 22.09.2020

AUGUST

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2020

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane pe anul 2020

HOTARARE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Patrulescu Horia Laviniu

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (Zona IS-COMERT) "Construire magazin Penny-Market".... 

HOTARARE privind actualizarea Documentatiei Tehnico-Economice si a indicatorilor tehnico-economici...proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE LICEUL HERCULES din UAT ORASUL BAILE HERCULANE jud. Caras-Severin"

HOTARARE privind aprobarea proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE LICEUL HERCULES din UAT ORASUL BAILE HERCULANE jud. Caras-Severin"

Dispozitie privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 14.08.2020

IULIE

HOTARARE privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren...

HOTARARE privind modificarea HCL nr.24/27.03.2018...si ASOCIATIA LOCUS...

HOTARARE privind aprobarea Protocolului de colaborare ...serviciul salubrizare...A.D.I. ECOHERCULANE...

HOTARARE privind introducerea tarifului pentru prestarea serviciului de colectare, transport si sortare...SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL...

HOTARARE privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubritate...SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL...

HOTARARE privind aprobarea orgnigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului...Directia de Asistenta Sociala...serviciilor publice locale...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.07.2020

HOTARARE privind modificarea HCL 19 din 02.03.2020...Liceul Hercules...

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane pe anul 2020

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane pe anul 2020

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 21.07.2020

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 07.07.2020

IUNIE

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemptiune al Orasului Baile Herculane asupra imobilului monument istoric "Vila Transilvania" (Tolvay)...

HOTARARE privind modificarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind modificarea componentei Consiliului Local al orasului Baile Herculane 

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mitroi Roxana

HOTARARE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Orza Gheorghe

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 30.06.2020

MAI

HOTARARE privind aprobarea Raportului privind monitorizarea post-inchidere a Depozitului de deseuri menajere neconforme...

HOTARARE privind aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul "Construire piscina exterioara, jacuzzi, anexa, amenajari exterioare"...

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL pentru anul 2020

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul...

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de prestari servicii...SPGC

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de maturat, spalat, stropit...mecanizat...SPGC...

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de maturat, spalat, stropit...SPGC...

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de curatare si ntransportul zapezii...SPGC...

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi...SPGC

HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru activitatea de iluminat public prestata de Serviciul Public de Gospodarie Comunala...

HOTARARE privind rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 25.05.2020

APRILIE

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 28.04.2020

HOTARARE privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul 2021 la nivelul orasului Baile Herculane

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 14.04.2020

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 28.04.2020

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 14.04.2020

MARTIE

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 11.03.2020

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 02.03.2020

HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2020

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinara a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 11.03.2020

HOTARARE de modificare a HCL nr.11/07.02.2020 privind modificarea HCL nr.57/06.07.2018...

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinara a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 02.03.2020

FEBRUARIE

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 28.02.2020

Proces Verbal sedinta Consiliu Local 20.02.2020

HOTARARE privind aprobarea STARTEGIEI LOCALE privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului Public de Salubrizare...

HOTARARE privind aprobarea "Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Baile Herculane"

HOTARARE privind completarea Anexei I la H.C.L. nr.3/31.01.2019 privind stabilirea indemnizatiilor de demnitate publica... 

HOTARARE privind modificarea si aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului...

HOTARARE privind aprobarea neasumarii...aferente programului pentru scoli al Romaniei

HOTARARE privind aprobarea B.V.C. al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2020

HOTARARE privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al doamnei Molnar Mariana

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 28.02.2020

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinara a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 20.02.2020

HOTARARE privind modificarea HCL nr.57 din 06.07.2018...pentru aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice...pentru proiectul "Reabilitare, modermizare, dotare si exitindere Liceul Hercules, Baile Herculane, judetul Caras-Severin"

IANUARIE

HOTARARE privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Asociatia Locus...Baia de Arhitectura editia 3-a 

HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 89 din 31.10.2017

HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru persobalul contractual din cadrul S.P.G.C. al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala

HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020...

HOTARARE privind modificarea si aprobarea statului de functii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice si sportive...

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar...in anul scolar 2020-2021

HOTARARE privind rectificarea B.V.C. al Orasului Baile Herculane pe anul 2019 

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 30.01.2020

HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pentru anul 2019...

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 08.10.2020