Primăria Băile Herculane

  
  
  

1. "Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"

Sursa de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Investitii in infrastructura din turism

Valoare proiect: 15.586.497,33 lei cu TVA

Lucrari: - Reabilitare strazi : str.Piata Hercules,str. Piata 1 Mai, str.Mihai Eminescu

              - Reabilitare poduri : Pecinisca 1, Pecinisca 2, Pod Beton (hotel geta)

              - Reabilitare Parc Vicol

Stadiul proiectului: semnarea contractului de executie a lucrarilor in 23.05.2019, se afla in executie

 

2. Eficientizarea energetică a clădirii primăriei oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin”.

Sursa de finantare: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-clădiri publice.

Valoare proiect: 1.585.634,52 lei cu TVA

Lucrari: termoizolatii, inlocuire usi si ferestre, instalatii sanitare, montare centrala termica.

Stadiul proiectului: în execuție, a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor - iulie 2020

3. "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.

VALOARE PROIECT : 13.767.502,37 lei cu TVA.

Lucrari: reabilitare fantana publica de apa plata, asfaltare parcare Casuta Piticilor si

amenajarea unei fantani publice de apa plata, reabilitare spatii verzi Pavilion 12- Vila Elisabeta, reabilitare Teatrul de Vara din parcul Vicol.

Stadiul proiectului: licitație publică pentru atribuire lucrări

 

4. "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile Herculane – Pod de piatră

Sursa de finantare: Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.

Valoare proiect : 5.357,352 mii lei cu TVA.

Lucrari: reabilitarea infrastructurii rutiere a podului de piatra si culoarului acoperit, cu refacerea elementelor arhitecturale initiale.

Stadiul proiectului: licitație publică pentru atribuire lucrări

 

5. "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE LICEUL HERCULES"
Proiect in valoare de 11.221.518,94 lei
Lucrari: Extindere cladire cu un corp nou, ce va cuprinde 4 laboratoare si 2 grupuri sanitare, constructie noua „CORP CAZARE ELEVI” – (INTERNAT) Aceasta constructie se va realiza in vederea primirii si cazarii elevilor din localitatile invecinate si va avea 22 de camere cu doua locuri si baie proprie, apoi se va anvelopa cladirea si se va completa termoizolatia de peste planseul de la mansarda prin solutia impusa prin auditul energetic, se vor mai executa dotari si investitii pe partea de mobilier, instalatiile de iluminat, instalatiile electrice si instalatiile termice.

Stadiul proiectului: ADMIS la finantare , este in etapa de verificare tehnico-financiara

 

6.REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE

Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, SUERD (Regiunea Dunarii).

Valoare proiect: 5.425.572,84 lei cu TVA.

Lucrari: reabilitarea cladirii Scolii generale cu clasele I-IV, amenajarea curte scoala, construire corp nou de cladire P+1 in curtea scolii, unde vor fi amenajate 2 sali de clasa la etaj si o sala de sport la parter, cu vestiare si grup sanitar, inlocuirea centralei termice cu una de capacitate mai mare.

Stadiul proiectului : proiectul se afla in faza de evaluare la ADR VEST Timisoara.

  

7. “REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR ZONA 1 SI ZONA 2, Judetul CARAS-SEVERIN – IN ORASUL BAILE HERCULANE”

Proiect in valoare totala de 3.614.939,95 lei fara TVA.

Lucrări: Proiectul va cuprinde refacerea partii carosabile, trotuarelor, parcajelor vechi, extinderea cu noi locuri de parcare, zonelor verzi, precum si iluminatul public in zona dintre blocuri –  (zona 1) si de asemenea in spatiul situat in zona cartier blocurilor ANL (zona 2) unde se va amenaja in plus si un loc de joaca pentru copii. Durata de executie a proiectului este de 24 de luni.

Stadiul proiectului : semnarea ordinului de începere a lucrărilor

  

8. "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA SIMINICEA ORAS BAILE HERCULANE JUDET CARAS-SEVERIN"

Proiect in valoare totala de 536.135 LEI
Lucrări: asfaltare de la intersecția cu drumul județean DJ 608D (str. Trandafirilor), pe o lungime de 707 m, termen de finalizare 24 de luni.
Stadiul proiectului: licitație publică pentru atribuire lucrări
 
9. "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE CASA DE CULTURA - VILA ELISABETA"
Proiect in valoare de 2.000.000 euro
Lucrari: Consolidare si restaurare, dotare si amenajare pt. biblioteca, "Casa de Cultura", si spatii pentru desfasurarea de activitati culturale 
Stadiul proiectului: ADMIS LA FINANTARE - a trecut de etapa verificarii eligibilitatii, urmeaza verificarea tehnico-financiara si semnarea contractului de finantare