Primăria Băile Herculane

  
  
  

1. "Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"

Sursa de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Investitii in infrastructura din turism

Valoare proiect: 15.586.497,33 lei cu TVA

Lucrari: - Reabilitare strazi : str.Piata Hercules,str. Piata 1 Mai, str.Mihai Eminescu

              - Reabilitare poduri : Pecinisca 1, Pecinisca 2, Pod Beton (hotel geta)

              - Reabilitare Parc Vicol

Stadiul proiectului: semnarea contractului de executie a lucrarilor in 23.05.2019

 

2. Eficientizarea energetică a clădirii primăriei oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin”.

Sursa de finantare: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-clădiri publice.

Valoare proiect: 1.585.634,52 lei cu TVA

Lucrari: termoizolatii, inlocuire usi si ferestre, instalatii sanitare, montare centrala termica.

Stadiul proiectului: semnat contractul de finantare nr.3420/2018. Urmeaza organizarea licitatiei publice pentru achizitia de lucrari. - anunt demarare implementare proiect 16.05.2019 https://www.primaria-baileherculane.ro/index.php/informatii-publice

3. "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.

VALOARE PROIECT : 13.767.502,37 lei cu TVA.

Lucrari: reabilitare fantana publica de apa plata, asfaltare parcare Casuta Piticilor si

amenajarea unei fantani publice de apa plata, reabilitare spatii verzi Pavilion 12- Vila Elisabeta, reabilitare Teatrul de Vara din parcul Vicol.

Stadiul proiectului: licitație publică pentru atribuire lucrări

 

4. "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile Herculane – Pod de piatră

Sursa de finantare: Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.

Valoare proiect : 5.357,352 mii lei cu TVA.

Lucrari: reabilitarea infrastructurii rutiere a podului de piatra si culoarului acoperit, cu refacerea elementelor arhitecturale initiale.

Stadiul proiectului: licitație publică pentru atribuire lucrări

 

5. "REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL HERCULES”

Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare.

Valoare proiect: 8.784.089,04 cu TVA.      

Lucrari: reabilitare cladire existenta, dotare spatii de invatamant cu mobilier nou si aparatura IT, construire corp nou de cladire P+2 unde vor fi amenjate 4 laboratoare , sala multifunctionala, laborator de practica pentru clasele de turism, construire corp nou de cladire pentru internat cu 44 locuri de cazare.

Stadiul proiectului: proiectul se afla in faza de evaluare tehnico-financiara la ADR VEST Timisoara.

 

6.REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE

Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, SUERD (Regiunea Dunarii).

Valoare proiect: 5.425.572,84 lei cu TVA.

Lucrari: reabilitarea cladirii Scolii generale cu clasele I-IV, amenajarea curte scoala, construire corp nou de cladire P+1 in curtea scolii, unde vor fi amenajate 2 sali de clasa la etaj si o sala de sport la parter, cu vestiare si grup sanitar, inlocuirea centralei termice cu una de capacitate mai mare.

Stadiul proiectului :proiectul se afla in faza de evaluare tehnico-financiara la ADR VEST Timisoara.

  

7. “REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR ZONA 1 SI ZONA 2, Judetul CARAS-SEVERIN – IN ORASUL BAILE HERCULANE”

Proiect in valoare totala de 3.614.939,95 lei fara TVA.

Lucrări: Proiectul va cuprinde refacerea partii carosabile, trotuarelor, parcajelor vechi, extinderea cu noi locuri de parcare, zonelor verzi, precum si iluminatul public in zona dintre blocuri –  (zona 1) si de asemenea in spatiul situat in zona cartier blocurilor ANL (zona 2) unde se va amenaja in plus si un loc de joaca pentru copii. Durata de executie a proiectului este de 24 de luni.

Stadiul proiectului : semnarea ordinului de începere a lucrărilor

  

8. "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA SIMINICEA ORAS BAILE HERCULANE JUDET CARAS-SEVERIN"

Proiect in valoare totala de 536.135 LEI
Lucrări: asfaltare de la intersecția cu drumul județean DJ 608D (str. Trandafirilor), pe o lungime de 707 m, termen de finalizare 24 de luni.
Stadiul proiectului: licitație publică pentru atribuire lucrări
 
9. "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE CASA DE CULTURA - VILA ELISABETA"
Proiect in valoare de 2.000.000 euro
Lucrari: Consolidare si restaurare, dotare si amenajare pt. biblioteca, "Casa de Cultura", si spatii pentru desfasurarea de activitati culturale 
Stadiul proiectului: depunerea proiectului in cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE 2014-2021