Primăria Băile Herculane

  
  
  

1. "Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"

Sursa de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Investitii in infrastructura din turism

Valoare proiect: 15.586.497,33 lei cu TVA

Lucrari: - Reabilitare strazi : str.Piata Hercules,str. Piata 1 Mai, str.Mihai Eminescu

              - Reabilitare poduri : Pecinisca 1, Pecinisca 2, Pod Beton (hotel geta)

              - Reabilitare Parc Vicol

Stadiul proiectului: semnarea contractului de executie a lucrarilor in 23.05.2019

 

2. Eficientizarea energetică a clădirii primăriei oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin”.

Sursa de finantare: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-clădiri publice.

Valoare proiect: 1.585.634,52 lei cu TVA

Lucrari: termoizolatii, inlocuire usi si ferestre, instalatii sanitare, montare centrala termica.

Stadiul proiectului: semnat contractul de finantare nr.3420/2018. Urmeaza organizarea licitatiei publice pentru achizitia de lucrari. - anunt demarare implementare proiect 16.05.2019 https://www.primaria-baileherculane.ro/index.php/informatii-publice

3. "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.

VALOARE PROIECT : 13.767.502,37 lei cu TVA.

Lucrari: reabilitare fantana publica de apa plata, asfaltare parcare Casuta Piticilor si

amenajarea unei fantani publice de apa plata, reabilitare spatii verzi Pavilion 12- Vila Elisabeta, reabilitare Teatrul de Vara din parcul Vicol.

Stadiul proiectului: 02.07.2019 a fost semnat contractul de finantare.

 

4. "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile Herculane – Pod de piatră

Sursa de finantare: Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – SUERD (Regiunea Dunarii) – Investitii in infrastructura din turism.

Valoare proiect : 5.357,352 mii lei cu TVA.

Lucrari: reabilitarea infrastructurii rutiere a podului de piatra si culoarului acoperit, cu refacerea elementelor arhitecturale initiale.

Stadiul proiectului: semnat contractul de finanțare în 13.03.2019

 

5. "REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL HERCULES”

Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare.

Valoare proiect: 8.784.089,04 cu TVA.      

Lucrari: reabilitare cladire existenta, dotare spatii de invatamant cu mobilier nou si aparatura IT, construire corp nou de cladire P+2 unde vor fi amenjate 4 laboratoare , sala multifunctionala, laborator de practica pentru clasele de turism, construire corp nou de cladire pentru internat cu 44 locuri de cazare.

Stadiul proiectului: proiectul se afla in faza de evaluare tehnico-financiara la ADR VEST Timisoara.

 

6.REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE

Sursa de finantare: P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, SUERD (Regiunea Dunarii).

Valoare proiect: 5.425.572,84 lei cu TVA.

Lucrari: reabilitarea cladirii Scolii generale cu clasele I-IV, amenajarea curte scoala, construire corp nou de cladire P+1 in curtea scolii, unde vor fi amenajate 2 sali de clasa la etaj si o sala de sport la parter, cu vestiare si grup sanitar, inlocuirea centralei termice cu una de capacitate mai mare.

Stadiul proiectului :proiectul se afla in faza de evaluare tehnico-financiara la ADR VEST Timisoara.