Primăria Băile Herculane

  
  
  

2023

HOTARARE Nr.90 /20.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 27.12.2023

HOTARARE Nr.89 /20.12.2023 privind aprobarea unui acord de parteneriat între Oraşul Băile Herculane şi Cercul Militar Caransebeş 

HOTARARE Nr.88 /20.12.2023 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al orașului Băile Herculane domnului Prof. Dr. Ilie Cristescu 

HOTARARE Nr.87 /20.12.2023 privind majorarea cu 5% a salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane 

HOTARARE Nr.86 /20.12.2023 privind majorarea cu 5 %, incepand cu 01.01.2024, a cuantumului brut al salariilor de bază /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 

HOTARARE Nr.85 /20.12.2023 privind stabilirea şi indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul 2024 la nivelul oraşului Băile Herculane 

HOTARARE Nr.84 /20.12.2023 privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune, in forma aprobata prin Hotararea Consiliului Local al orasului Baile Herculane nr.45/31.03.2011 si inregistrat sub nr.6146/07.04.2011 

HOTARARE Nr.83 /20.12.2023 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica 

HOTARARE Nr.82 /20.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023

HOTARARE Nr.81 /20.12.2023 STRATEGIEI DE PROMOVARE SI MARKETING IN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR IN STATIUNEA BAILE HERCULANE” — cod SMIS — 119392.

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 20.12.2023

HOTARARE Nr.80 /14.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 

HOTARARE Nr.79 /14.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023

HOTARARE Nr.78 /14.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023

HOTARARE Nr.77 /14.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023

HOTARARE Nr.76 /14.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 

HOTARARE Nr.75 /14.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023

HOTARARE Nr.74 /14.12.2023 Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile şi a noii durate de finalizare a proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ŞI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”?

HOTARARE Nr.73 /14.12.2023 Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile şi a noii durate de finalizare a proiectului „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Staţiunii Băile Herculane - Pod de piatră” 

HOTARARE Nr.72 /14.12.2023 Privind aprobarea implementării etapei a II-a pentru proiectul „Conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi construit pentru dezvoltarea turismului balnear în staţiunea Băile Herculane”, în cadrul Programului Regional Vest 2021 - 2027 

HOTARARE Nr.71 /14.12.2023 Privind aprobarea implementării etapei a II-a pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Staţiunea Băile Herculane”, în cadrul Programului Regional Vest 2021 - 2027 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 14.12.2023

HOTARARE Nr.70 /29.11.2023 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate publica a orasului Baile Herculane, in suprafata de 9000 mp, inscris in Cartea Funciara nr.32659 Baile Herculane, nr.cadastral 32659, situat in apropierea platformei de depozitare a deseurilor | inerte si vegetale, in scopul ridicarii unei platforme a unui depozit de materiale

HOTARARE Nr.69 /29.11.2023 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate publica a orasului Baile Herculane, in suprafata de 653 mp, inscris in Cartea Funciara nr.32665 Baile Herculane, nr.cadastral 32665, situat in strada Cernei, in scopul amenajarii unei parcari auto

HOTARARE Nr.68 /29.11.2023 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 96 mp, inscrisa in C.F. nr.32884 Baile Herculane, nr.cadastral 32884, situat in strada Zavoiului, proprietatea orasului Baile Herculane

HOTARARE Nr.67 /29.11.2023 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 15 mp, inscrisa in C.F. nr.32628 Baile Herculane, nr.cadastral 32628, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat Piata Hercules

HOTARARE Nr.66 /29.11.2023 privind dezlipirea unei parcele de teren in suprafata de 36 mp din terenul evidentiat in Cartea Funciara nr.207 cont.919 cont.1 189 cont.1 175 cont.1216 Pecinisca, nr. topografic %, in suprafata de 505 ha si 7836 mp, teren situat in orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr.65 / 29.11.2023 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 48.845,45 lei, reprezentand lucrari inlocuire retele interioare executate in subsolul blocurilor situate in strada Trandafirilor nr.5, 37 si 38, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr.64 / 29.11.2023 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 13.450,30 lei, reprezentand lucrari reabilitare retea de canalizare menajera executate in subsolul blocului situat in strada Trandafirilor nr.9, orasul Baile Herculane

HOTĂRÂRE Nr.63/29.11.2023 privind modificarea si aprobarea a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.11.2023

HOTĂRÂRE Nr. 62 / 27.10.2023 privind aprobarea cheltuirii sumei de 40 Lei/copil, din venituri proprii, pentru cumpararea cadourilor de Craciun 

HOTĂRÂRE Nr. 61 / 27.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023

HOTĂRÂRE Nr. 60 / 27.10.2023 aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12.786.594 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 13.11.2023

HOTĂRÂRE Nr. 59 / 27.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 27.10.2023

HOTĂRÂRE Nr. 58 / 17.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 17.10.2023

HOTĂRÂRE Nr. 57 / 13.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023 

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 13.10.2023

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 7.10.2023

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 5.10.2023

HOTĂRÂRE Nr. 56 / 28.09.2023 privind neasumarea resposabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de “Programul pentru scoli al Romaniei” de catre orasul Baile Herculane 

HOTĂRÂRE Nr. 55 / 28.09.2023 privind aprobarea cererii de parteneriat in cadrul proiectului cultural „Baia de Arhitectura editia VI” intre Asociatia Locus si Orasul Baile Herculane 

HOTĂRÂRE Nr. 54 / 28.09.2023 privind constituirea echipei mobile pentru interventia in regim de urgentă in cazurile de violență domestica identificate pe raza orasului Baile Herculane 

HOTĂRÂRE Nr. 53 / 28.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Gradinitei “Floare de colt” din orasul Baile Herculane pentru anul scolar 2023-2024 

HOTĂRÂRE Nr. 52 / 28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Liceului “Hercules” Baile Herculane pentru anul scolar 2023-2024 

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 28.09.2023

HOTĂRÂRE Nr. 51 / 12.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire pensiune turistica P+2E si piscina”, beneficiar Ghinescu Lazar-Sorin, documentatie elaborata de S.C. CONSART S.R.L.- arhitect Laura Sima 

HOTĂRÂRE Nr. 50 / 12.06.2023 privind accesul gratuit la Sala de sport “Alexandru Duicu” pentru toti cetatenii orasului Baile Herculane, in scopul desfasurarii de activitati sportive 

HOTĂRÂRE Nr. 49 / 12.06.2023 privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat cu Asociatia Culturala PORDAMPI in vederea organizarii evenimentului “Zilele orasului Baile Herculane” 

HOTĂRÂRE Nr. 48 / 12.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare al oraşului Băile Herculane” 

HOTĂRÂRE Nr. 47 / 12.06.2023 privind modificarea art.26 alin.(3) din Regulamentul privind autorizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.12/29.02.2008

HOTĂRÂRE Nr. 46 / 12.06.2023 privind modificarea statului de funcţii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane 

HOTĂRÂRE Nr. 45 / 12.06.2023 privind modificarea si aprobarea a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fara personalitate juridica 

HOTĂRÂRE Nr. 44 / 12.06.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 24.08.2023

HOTARARE Nr. 43 / 29.06.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023

HOTARARE Nr. 42 / 21.06.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023

HOTĂRÂRE Nr. 41 / 12.06.2023 privind trecerea din domeniul public al orașului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în domeniul public al Statului român a terenului în suprafață de 2000 mp, situat în oraşul Băile Herculane, strada Gării, înscris in C.F. nr.32946 Băile Herculane, nr. cadastral 32946

DISPOZITIE privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane din data de 12.06.2023

HOTARARE Nr. 40 / 29.05.2023 privind completarea Calendarului evenimentelor cultural-artistice ce vor fi organizate de orasul Baile Herculane in anul 2023, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.15/21.02.2023

HOTARARE Nr. 39 / 29.05.2023 privind neexercitarea dreptului de preemtiune al orasului Baile Herculane la vanzarea imobilului intravilan situat in orasul Baile Herculane, strada Cernei nr.16, ap.1.2, 3, 4,5 si 6, judetul Caras-Severin, compus din spatiile comerciale inregistrate in C.F. nr.31147- CI-Ul Baile Herculane in suprafata de 45 mp, C.F. nr.31147-C1-U2 Baile Herculane in suprafata de 45 mp, in C.F. nr.31147-C1-U3 Baile Herculane in suprafata de 32 mp, in C.F. nr.31147-C1-U4 Baile Herculane, in suprafata de 53 mp, in C.F. nr.31147-C1-U5 Baile Herculane in suprafata de 51 mp si in C.F. nr.31147-C1-U6 Baile Herculane in suprafata de 48 mp, care fac parte din imobilul monument istoric Ansamblul Cazinoului, inseris in Lista Monumentelor Istorice cu cod LMI CS-II-a-A-11004

HOTĂRÂRE Nr. 38 / 29.05.2023 privind aprobarea cererii de parteneriat in cadrul proiectului cultural „Baia de Arhitectura editia V” intre Asociatia Locus si Orasul Baile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 37 / 29.05.2023 privind aprobarea cererii de parteneriat in cadrul proiectului cultural „Heritage First! Bienala patrimoniului cultural din Romania”, intre Asociatia Locus si Orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr. 36 / 29.05.2023 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Baile Herculane nr.4] din 29.04.2022 privind modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local nr.70/30.09.2021 privind dezmembrarea unei parcele de teren in suprafata de 3760 mp din terenul evidentiat in C.F. nr.30918 Baile Herculane, nr.cadastral 30918, in suprafata de 38.020 mp, teren situat in orasul Baile Herculane, precum si a Hotararii Consiliului Local nr.70 din 30.09.2021

HOTARARE Nr. 35 / 29.05.2023 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 12.830,31 lei, reprezentand lucrari reabilitare retea de canalizare menajera executate in strada Florilor, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr. 34 / 29.05.2023 privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 8.009,30 lei, reprezentand lucrari reabilitare retea de canalizare menajera executate in strada Castanilor, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr. 33 / 29.05.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. pentru anul 2023

HOTARARE Nr. 32 / 29.05.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Herculane pe anul 2023 si modificarea Listei de investitii pe anul 2023

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 29.05.2023

HOTĂRÂRE Nr. 31 / 16.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 14/ 21.02.2023 care a vizat modificarea Hotărârii nr. 56/ 29.06.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”

HOTĂRÂRE Nr. 30 / 16.05.2023 de modificare a Hotărârii nr. 88/24.1 1.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE”

HOTĂRÂRE Nr. 29 / 16.05.2023 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a staţiunii Băile Herculane — Pod de piatră”

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 16.05.2023

HOTĂRÂRE Nr 28 / 27.04.2023 privind aprobarea participării oraşului Băile Herculane la Parteneriatul LEADER cu denumirea GAL "ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI”

HOTARARE Nr 27 / 27.04.2023 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a orasului Baile Herculane, in suprafata de 99 mp, inscris in Cartea Funciara nr.32632 Baile Herculane, nr.cadastral 32632, situat in strada Castanilor

HOTARARE Nr 26 / 27.04.2023 privind aprobarea unui Studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 9000 mp, inscrisa in C.F. nr.32659 Baile Herculane, nr.cadastral 32659, situata in apropierea platformei de depozitare a deseurilor inerte si vegetale, orasul Baile Herculane

HOTARARE Nr 25 / 27.04.2023 privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei Plan Urbanistic Zonal Complex de Agrement, Baile Herculane strada Pecinisca, judetul Caras-Severin, beneficiar S.C. Marta Bacolux S.R.L. Craiova, documentatie elaborata de catre Biroul de Arhitectura — arhitect Trif Mariana

HOTĂRÂRE Nr 24 / 27.04.2023 privind darea in folosinta gratuita a Salii de sport „Alexandru Duicu” a orasului Baile Herculane catre Asociatia Club Sportiv Mundo Resita in scopul desfasurarii de activitati sportive si de selectare a grupelor de copii pentru activitati sportive

HOTĂRÂRE Nr 23 / 27.04.2023 privind darea în folosință gratuită a imobilului evidentiat în C.F. nr.32408 compus din teren având nr. cad. 32408, în suprafață de 374 mp si cladire cu nr. cad.32408-C1 in suprafata de 124 mp, cladire centrala termica(nefunctionala), situata in Baile Herculane, strada Pecinisca, proprietate publica a orasului Baile Herculane, catre Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Caras-Severin

HOTĂRÂRE Nr 22 /27.04.2023 privind aprobarea aderării oraşului Băile Herculane la Societatea Nationala de Cruce Rosie din România, Filiala Judeţului Caraş-Severin

HOTĂRÂRE Nr 21 /27.04.2023  privind validarea persoanei desemnate de primarul orasului Baile Herculane care sa deserveasca sistemul de supraveghere prin mijloace video si prelucrarea datelor cu caracter personal preluate si inregistrate in sistemul de monitorizare prin inregistrare video pe raza orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 20 / 27.04.2023 privind aprobarea aderării oraşului Băile Herculane la Asociaţia Europeană a Oraşelor Termale Istorice

HOTĂRÂRE Nr. 19 / 27.04.2023 privind Comunala, modificarea si aprobarea statului de funcţii cu din cadrul Serviciului Public de Gospodarie juridică personalitate, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 18 / 27.04.2023 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul Directiei de Asistență Socială și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 27.04.2023

DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 23.03.2023

HOTĂRÂRE Nr. 16 / 21.02.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Băile Herculane a terenului în suprafaţă de 2000 mp, situat în oraşul Băile Herculane, strada Gării, înscris in C.F. nr.32946 Băile Herculane, nr. cadastral 32946

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 06.03.2023

HOTARARE Nr. 15 / 21.02.2023 privind aprobarea Calendarului evenimentelor cuitural-artistice ce vor fi organizate de orasul Baile Herculane in anul 2023

HOTĂRÂRE Nr. 14 / 21.02.2023 pentru modificareaa Hotărârii nr. 56/ 29.06.2022 privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE LICEUL “HERCULES”

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 21.02.2023

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane si a listei de investitii pe anul 2023

HOTĂRÂRE Nr. 12 / 9.02.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului financiar la 31.12.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 09.02.2023

DISPOZIȚIE privind convocarea de îndată a ședinței  extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 06.02.2023

HOTĂRÂRE Nr. 11 /26.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE Nr. 10 /26.01.2023 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru licitaţia publică de delegare prin concesionare a serviciului public de colectare şi transport a deșeurilor municipale precum și acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraş — Severin de a organiza licitaţia

HOTĂRÂRE Nr. 9 /26.01.2023 privind aprobarea valorii investițiilor aferente Oraşului Băile Herculane și a participării Oraşului Băile Herculane la cofinanţarea „ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin, în perioada 2014-2020”

HOTĂRÂRE Nr. 8 /26.01.2023 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona pe teritoriul oraşului Băile Herculane, în anul şcolar 2023-2024

HOTĂRÂRE Nr. 7 /26.01.2023 privind modificarea si aprobarea statului de funcţii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 6 /26.01.2023 privind majorarea cu 10% a salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală al orașului Băile Herculane, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al orașului Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 5 /26.01.2023 privind majorarea cu 10% a salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul Directiei de Asistentă Socială și în cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

HOTĂRÂRE Nr. 4 /26.01.2023 privind completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2019 privind stabilirea indemnizaţiilor de demnitate publică și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, precum și din cadrul Direcției de Asistență Socială Băile Herculane

HOTĂRÂRE Nr. 3 /26.01.2023 privind aprobarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al oraşului Băile Herculane, fără personalitate juridică

HOTĂRÂRE Nr. 2 /26.01.2023 privind modificarea și aprobarea. statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂRE Nr. 1 /26.01.2023 privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul Direcției de Asistența Socială Băile Herculane

DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane în 26.01.2023