Primăria Băile Herculane

  
  
  

DECEMBRIE

 
 
 
 
 
 
 
 

NOIEMBRIE

HOTARARE privind organizarea evenimentului "Festivalul de folclor Perla Banatului"

HOTARARE privind aprobarea rectificarii B.V.C. pe trim. IV al Orasului Baile Herculane pe anul 2018

HOTARARE privind alocarea unei sume din venituri proprii, pentru cumpararea cadourilor de Craciun pentru copii

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren catre OPROIU VLAD

HOTARARE privind aprobarea inscrierii unui teren in proprietatea orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren catre SC CRESCATORIA DE PASTRAV SRL

HOTARARE privind incetarea unui contract de concesiune

HOTARARE privind aprobarea prelungirii valabilitatii P.U.Z. pentru obiectivul "Infiintare Pastravarie in orasul Baile Herculane, Sat Pecinisca, judet Caras-Severin". 

HOTARARE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Baile Herculane

HOTARARE privind completarea anexei I la HCL 83/31.01.2018 privind stabilirea salariului de baza...

HOTARARE privind modificarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice locale ale C.L. al orasului B.H. 

HOTARARE privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sandu Valentina Maria

HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Iovanovici Radoslav, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 29.11.2018

HOTARARE privind alocarea unor resurse bugetare pentru evenimentul Balul Bobocilor - Liceul Hercules editia 2018

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 16.11.2018

OCTOMBRIE

HOTARARE privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in orasul Baile Herculane

HOTARARE privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de transport public local in orasul Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local in orasul Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea rectificarii B.V.C. pe trim. IV al Orasului Baile Herculane pe anul 2018

HOTARARE privind aprobarea rectificarii B.V.C. pe trim. IV al Orasului Baile Herculane pe anul 2018

HOTARARE privind modificarea Hotararii de Consiliu nr.35/08.07.2016 privind componenta Comisiilor de specialitate al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea concesiuonarii unei parcele de teren catre Dragan Marius Ionut

HOTARARE privind modificarea HCL 89/31.10.2017 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Baile Herculane...

HOTARARE privind transformarea unor functii contractuale de executie in functii publice de executie...modificarea si aprobarea organigramei si a statelor de functii...

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 24.10.2018

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 19.10.2018

HOTARARE privind aprobarea rectificarii BVC al Orasului Baile Herculane pe trim.IV 2018

SEPTEMBRIE

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 03.10.2018

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 24.09.2018

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 27.09.2018

HOTARARE privind aprobarea contractului de parteneriat cu SC 111 FILM & Entertainment SRL in realizarea proiectului Herculane LIGHTS

HOTARARE privind aprobarea unei plati de la Cap. 67.02 Cultura pt. evenimentul Festivalul de film documentar EDEN DOCS editia I

HOTARARE cu privire la aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici...pentru proiectul "REABILITARE URBANA IN ORASUL BAILE HERCULANE"

HOTARARE privind modificarea si completarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Orasului Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului C.L. al orasului Baile Herculane in C.A. al Liceului "Hercules" Baile Herculane

HOTARARE privind desemnarea reprezentantului C.L. al orasului Baile Herculane in C.A. al Gradinitei "Floare de Colt" din orasul Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea preluarii Salii de Sport, Asezamantului Cultural Pecinisca, Sera de Flori si Grupul Sanitar din Parcul Central de la SC BH Prim Trans SRL la UAT Baile Herculane

HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL nr.54/28.06.2018...

HOTARARE privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane... 

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren catre Parvuletu Marius

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren catre DRAGOESCU VARVARA

HOTARARE privind aprobarea BVC la SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL pe 2018...

HOTARARE privind neexercitarea dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului "Vila Transilvania"...

HOTARARE privind aprobarea DALI...pentru proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane, judetul CS"

AUGUST

HOTARARE cu privire la aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din statiunea Baile Herculane"...

HOTARARE privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistica a Statiunii Baile Herculane - Pod Piatra"

HOTARARE privind aprobarea proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE"

HOTARARE privind aprobarea DALI...la proiectul "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistica a Statiunii Baile Herculane - Pod Piatra"...

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 06.09.2018

HOTARARE privind participarea UAT B.H. la licitatia publica din 31.08.2018 pentru vanzarea unor imobile in Baile Herculane...

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 29.08.2018

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.08.2018

IULIE

HOTARARE privind aprobarea planului de investitii pe anul 2018... (SC AQUACARAS SA)

HOTARARE privind aprobarea Contractului de parteneriat cu Asociatia Club Sportiv POWERLIFTING Herculane...Cupa "Hercules" editia II-a

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren

HOTARARE privind repartizarea in vederea inchirierii a unei locuinte sociale...str. Zavoiului nr. 1A 

HOTARARE privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.07.2018

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 06.07.2018

IUNIE

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane pe trim. III pe anul 2018

HOTARARE cu privire la aprobarea D.T.E. faza S.F. la proiectul "Reabilitare, Modernizare, Dotare si Extindere LICEUL HERCULES din Baile Herculane"...

HOTARARE privind aprobarea distribuirii tichetelor de parcare

HOTARARE privind stabilirea modului de desfasurare a evenimentului cultural "Zilele Orasului Baile Herculane - editia 2018"...

HOTARARE privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 795.690 lei...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 28.06.2018


MAI

HOTARARE privind aprobarea contractului de parteneriat cu Asociatia Cultural-Artistica "Danubiana"..."Zambet de copil"

HOTARARE privind aprobarea contractului de parteneriat cu Asociatia Tinerilor din Herculane pentru organizarea evenimentului Kids Fest

HOTARARE privind aprobarea contractului de parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Alternative Timisoara...Herculane Climbing 2018

HOTARARE privind aprobarea contractului de parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Alternative Timisoara...Hercules Maraton 2018

HOTARARE privind concesionarea unei parcele de teren catre SC LA DOLCE VITA SRL

HOTARARE privind aprobarea trecerii unei parcele de teren din domeniul public in domeniul privat

HOTARARE privind aprobarea trecerii unei parcele de teren din domeniul public in domeniul privat

HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.3 la contractul de concesiune nr.5671/27.11.1998

HOTARARE privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar...2017-2018

HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al orasului Baile Herculane pe anul 2017

HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Orasului Baile Herculane pe trim.II si a listei de investitii pe 2018

HOTARARE privind aprobarea prelungirii valabilitatii P.U.D. pentru "Imprejmuirea proprietatii Baia Venera si construirea unui bazin de inot in aer liber" 

HOTARARE privind "Elaborarea Plan Urbanistic Zonal Complex Agrement"...SC Marta Bacolux SRL...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.05.2018

HOTARARE privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"...

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 21.05.2018

HOTARARE privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de transport public local...

HOTARARE privind aprobarea Contractului de Parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Baile Herculane...

HOTARARE privind aprobarea Contractului de prestari de servicii in vederea aplicarii taxei de parcare...

HOTARARE pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 10.05.2018


APRILIE

HOTARARE privind darea in administrare cu titlu gratuit catre SC BH PRIM TRANS SRL a grulului sanitar din Parcul Central

HOTARARE privind instituirea de parcari supuse taxarii, pe domeniul public, in orasul Baile Herculane...regulamentul privind aplicarea taxei...

HOTARARE privind rectificarea B.V.C. al Orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2018 

HOTARARE privind aprobarea atribuirii delegarii serviciului de transport public local de persoane sezonier, traseu secundar... 

HOTARARE privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale in Orasul Baile Herculane...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 27.04.2018

HOTARARE avand ca obiect dezlegarea prealabila, expresa acordata avocatului Gaspar Paula Loredana in ceea ce priveste dosarele... 


MARTIE

HOTARARE privind rezilierea contaractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local...

HOTARARE privind aprobarea unui protocol de colaborare...Asociatia Culturala de Interventie artistica..."Baile Culturale Herculane"...

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren prin licitatie publica

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii a doua parcele de teren

HOTARARE privind acordul in principiu de cooptare a noi membri UAT-uri in ADI INTERCOM ACVABANAT

HOTARARE privind aprobarea unui protocol de colaborare incheiat intre Orasul Baile Herculane si Asociatia LOCUS...

Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 27.03.2018

HOTARARE privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Conservarea si valorificarea patrimoniului...in statiunea Baile Herculane"

Dispozitie privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 07.03.2018


FEBRUARIE

HOTARARE privind aprobarea Calendarului privind evenimentele festive si comemorative organizate de Orasul Baile Herculane in anul 2018

HOTARARE pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate...locuite ANL

HOTARARE privind cofinantarea proiectului...REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL CARAS-SEVERIN...2014-2020

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 26.02.2018

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Baile Herculane si a Listei de Investitii pe anul 2018

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Baile Herculane a doamnei Dinulescu Maria

HOTARARE prin care se ia act de demisia consilierului local dl. Popescu Raul...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 15.02.2018

HOTARARE avand ca obiect modificarea prevederilor statutare privind SC BH PRIM TRANS SRL si modificarea organigramei...

HOTARARE privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport public local de persoane in orasul Baile Herculane

Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 06.02.2018


IANUARIE

HOTARARE privind aprobarea dezlipirii unei parcele de teren

HOTARARE privind aprobarea inchirierii in vederea valorificarii a unei parcele de teren prin licitatie publica

HOTARARE privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona pe teritoriul orasului Baile Herculane

HOTARARE privind punerea la dispozitie catre R.N.P.Romsilva - A.P.N.D.V.C. a doua suprafete de teren in suprafata de 36mp fiecare...

HOTARARE privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al orasului Baile Herculane

HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali ai orasului Baile Herculane

HOTARARE privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului...pentru anul 2018

HOTARARE privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al orasului Baile Herculane"

HOTARARE privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale...Vremescu Cristian...in perioada 01.01.2017-31.12.2017

Dispozitie prinvind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 31.01.2018

HOTARARE privind aprobarea atribuirii delegarii serviciului de transport public local...pana la data finalizarii procedurii de achizitie publica

HOTARARE privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de îndată a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 17.01.2018

HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor T.E. pt. proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE...

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 09.01.2018

HOTARARE privind aprobarea DALI..."Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistica a Statiunii Baile Herculane-Pod de Piatra"

HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2017...in suma de 22.475,08 lei din excedentul bugetului local

Dispozitie prinvind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 08.01.2018

Dispozitie prinvind convocarea sedintei de îndată a Consiliului Local al orasului Baile Herculane in data de 03.01.2018